Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2551röntgen ışınlarıSinema/TV. Işıkla aynı nitelikte olan, ancak çok daha kısa dalga uzunluğunda yer alan elektromıknatıs ışınım.
2552ruhsal filmSinema İnsanların düşünce, duygu ve tutkularını inceleyen, iç dünyalarını yansıtan, bunların çözümlenmesine büyük yer veren film çeşidi.
2553ruhsal üçboyutluSinema Gerçekte üçboyutlu olmadığı halde, izleyicide üçboyutlu duygusu uyandıran görüntülerin durumu. (Bu terim, gerçek üçboyutlunun karşıtı olarak kullanılır).
2554saat ayarıTV. Saatlerin düzeltilmesi için belirli zamanlarda görüntülü ve sesli olarak verilen ayar.
2555sabun operası (a.)TV. Kalıp olaylar, kalıp kişiler, kalıp durumlarla gelişen, mutlu sonla biten, birçok melodram öğesi taşıyan film, televizyon ve radyo izlenceleri için kullanılan kötüleyici, argo terim (bu çeşit film ya da izlencelerin çoğunlukla ABD'deki sabun üreticilerince ısmarlanmasından doğmuştur).
2556sağa çevrin!TV. Alıcının sağa yatay çevrinme yapması için alıcı yönetmenine verilen komut.
2557sağa çevrinmeSinema/TV. Alıcının sağa yatay çevrinme yapması.
2558sağa kaydır!TV. Sağa kaydırma yapılması için alıcı yönetmenine verilen komut.
2559sağa kaydırmaSinema/TV. Kaydırmanın sağa doğru olanı.
2560salıngaçTV. Her çeşit (elektrik, mekanik, optik, akustik, vb.) salınım oluşturan aygıt.
2561salınımölçerSinema/TV. Eksiuç ışıtacına dayanan ve değişen elektriksel nicelikleri gözle görülür biçimde vererek izlenmesini sağlayan aygıt.
2562sallanmaSinema/TV. Çevirim sırasında alıcının istenilenin dışında kıpırdanmasından doğan durum. (Bunun sonunda sallantılı bir görüntü ortaya çıkar).
2563sallanmazlıkSinema/TV. Alıcının çalıştırılırken sağlam bir desteğe oturtulmasından dolayı görüntülerdeki düzgünlük. Sallanmanın karşıtı.
2564salonSinema Sinemanın, film gösterimini izleyenlere ayrılmış, sıra koltuklu, önde görüntülük, arkada gösterim odacığı, yanlarda çıkış kapıları, üstte balkonları bulunan geniş yeri.
2565salon eğimiSinema Bir sinema salonunda koltuk sıralarının, izleyicinin görüş çizgisine uygun olarak önden arkaya doğru yavaş yavaş yükselmesinden doğan eğim.
2566salon televizyonuTV. Genellikle möbleli, kapaklı, büyük boy almaç.
2567salonun aydınlatılmasıSinema Bir sinema salonunda gösterim sırasında ya da arasında gerekli ışığın sağlanması.
2568salt filmSinema Gerçek olguları, bir öykü ya da betimleme amacı gütmeksizin, öznel bir görüşle ele alan, bunlar yardımıyla çağrışımlar oluşturan, tartımlı biçimler yaratan film çeşidi.
2569sanat filmiSinema 1. Sanat kaygılarını önde tutan, iş ve tecim olanaklarını hesaba katmayan film. 2. Sanat düzeyi yüksek film.
2570sanat sinemasıSinema Taşıdığı değerler, getirdiği yeniliklerin anlaşılması güç olduğundan tecimsel sinemalarda yer bulamayan, ayrıca sanat değeri yüksek eski ve yeni seçme filmleri düzenli olarak gösteren sinema salonu.
2571sanat üzerine filmSinema Konu olarak herhangi bir sanat ürününü (tablo, yontu, anıt, yapı, vb.) ele alan, bunu belirli bir deyiş ve anlatışla açıklayan film çeşidi.
2572sanat yönetmen yardımcısıSinema Sanat yönetmenine çalışmalarında yardımcı olan kimse.
2573sanat yönetmeniSinema Bir filmin bezemlerinin hazırlanmasıyla ilgili tüm işleri yöneten kimse.
2574sandıkSinema Filmlerin taşınmasında kullanılan, yangına karşı korumalı, genellikle madenden ya da üzeri maden levhayla örtülü kap.
2575saniyede 16 resimSinema Çevirimde ve gösterimde, pencere önünden saniyede 16 resim geçmesi durumu genellikle her boyda, sessiz film çevirim ve gösterim hızı.
2576saniyede 18 resimSinema Büyük 8 filmlerin çevirim ve gösteriminde (sessiz) genellikle uygulanan hız.
2577saniyede 24 resimSinema Çevirimde ve gösterimde pencere önünden saniyede 24 resim geçmesi durumu genellikle her boyda, sesli film çevirim ve gösterim hızı.
2578saniyede alan (sayısı)TV. Bir saniyede taranan alanın sayısı. (Geçmeli taramada her resim iki alandan oluştuğundan, bu tarama dizgesinde saniyede alan sayısı, resim sayısının iki katıdır. Buna göre saniyede alan sayısı Avrupa'da (ve Türkiye'de) 50, ABD'de 60'tır).
2579saniyede resim (sayısı)Sinema 1: Bir saniyede alıcı ya da gösterici penceresi önünden geçen, alıcı ya da göstericinin hızını belirleyen resimlerin sayısı. (Bu sayı, genellikle bütün boylarda, sessiz filmler için saniyede 16 (Büyük 8'de 18), sesli filmlerde saniyede 24 resimdir. Avrupa'da (ve Türkiye'de) televizyonun saniyede resim sayısına uygun olarak saniyede 25 resimdir). TV. 2. Bir saniyede alıcıdan almaca aktarılan resimlerin sayısı. (Gerek kırpışmayı önlemek, gerek alıcı ve almaçları besleyen kent akımının yinelenimine bağlı olarak bu sayı Avrupa'da (ve Türkiye'de) saniyede 25, ABD'de 30 olarak seçilmiştir).
2580saniyede satır (sayısı)TV. Bir saniyede taranan satırların sayısı. (Bu sayı, bir resimdeki satırların toplamı, yani satır sayısı (S) ile saniyedeki resim sayısının (R) çarpımına eşittir. Örneğin Türkiye'nin de benimsediği CCIR dizgesinde S=625, R=25'tir buna göre saniyede satır sayısı 625x25 = 15.625'tir (15.625 Hz).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir