Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2611satır üreteciTV. Satırı oluşturan yatay taramanın yapılmasını sağlayan üreteç.
2612satır yinelenimibk. saniyede satır (sayısı)
2613satırbaşıTV. Tarayıcı demetin, bir satırı soldan sağa taradıktan sonra döndüğü nokta, yani taranan satırdan sonraki satırın başı.
2614satırbaşı yapmaTV. Tarayıcı demetin, bir satırı taradıktan sonra, öbür satırın başına dönmesi.
2615savaş filmiSinema Doğrudan doğruya savaşı konu alan ya da konusunu bir savaşın çerçevesine oturtarak işleyen film çeşidi.
2616savlı filmSinema Ortaya bir sav sürerek bu savın doğruluğunu kanıtlamaya çalışan film çeşidi.
2617savruklamaSinema Güldürü filmlerinin en yalınç, en ilkel ve özellikle sinemanın ilk yıllarından sessiz sinemanın sonuna dek büyük bir gelişme gösteren çeşidi. Sinemadaki savruklama, 16. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan "commedia dell'arte"ye, Orta Çağ farslarının geleneğine, İngiliz müzikhollerindeki pandomimaya dayanır. Savruklamada gülüt denilen gülünç buluşlar birbirini hızla izler sopalama, kovalama, tekme atma, kremalı pasta fırlatma, beklenmedik rastlaşma gibi kaba güldürme öğeleri bol bol kullanılır. Bütün bunlar sağlam bir mantık dizisi içinde, baş döndürücü bir hızla gelişir izleyiciye hemen hemen soluk alma fırsatı verilmez. Bazen bunun yanı sıra saçmanın, mantık dışının, gerçek dışının da yer aldığı görülür. Savruklamanın belli tipleri vardır bunlar kalıp tiplerdir kaba makyajlıdır davranışları abartmalıdır. Savruklamada dizem çok hızlıdır hatta çoğunlukla hızlandırılmış devinime başvurulur, film hilelerinden büyük ölçüde yararlanılır. Savruklama, öbür güldürü filmleri çeşitlerine temel olmuş, bu çeşitler içinde sav-ruklama örneklerine de zaman zaman yer verilmiştir.
2618sayaçSinema 1. Alıcılarda ve bazı öbür sinema aygıtlarında pencere önünden kaç resim geçtiğini belirten araç. 2. Sinema aygıtlarında, ses aygıtlarında ne kadar film ya da kuşak kullanıldığını uzunluk çeşidinden (genellikle ayak ya da metre olarak) belirteç sayaç.
2619saydam görüntülükSinema Saydam nitelikte geriden gösterim görüntülüğü.
2620saydam kılavuzSinema Kılavuzun saydam çeşidi.
2621saydam resimSinema/TV. Güçlü bir ışık kaynağı ve mercek dizgesinin yardımıyla görüntülükte büyültülmüş olarak gösterilmek için saydam bir taban üzerine çıkarılmış pozitif resim.
2622saydam resim bakımlığıSinema/TV. Saydam resmin bir kişi tarafından görülmesini sağlayan, ışıklı, büyüteçli, ufak aygıt.
2623saydam resim boyuSinema/TV. Bir saydam resmin, eni ve yüksekliğiyle belirtilen ölçüsü. (Bu boylar çok çeşitlidir, ancak 35 mm'lik filmlerin ve fotoğraf aygıtlarının yaygınlaşmasından sonra gerek siyah-beyaz gerek renkli saydam resimler hemen tüm ülkeler için ölçünleşmiş ve 24x36 mm (1 x1,5 inç) olmuştur. Bunun dördül biçiminde 24x24 mm (1x1 inç) olanı da vardır. Her iki durumda da bu resimler, 50x50 mm'lik bir çerçeve içine yerleştirilir).
2624saydam resim çerçevesiSinema/TV. Bir saydam resmin zedelenmesini önlemek ve saydam resim göstericisinde kolaylıkla kullanılmasını sağlamak amacıyla, ortasına yerleştirildiği mukavva ya da yoğruktan çerçeve.
2625saydam resim değiştiriciSinema/TV. Bir saydam resim göstericisinde, resimleri birbiri ardından gösterebilen düzenek.
2626saydam resim doldurmalığıSinema/TV. Çok sayıda saydam resmin belirli bir sırayla görüntülüğe yansıtılmasını sağlayan düzenek.
2627saydam resim göstericisiSinema/TV. Saydam resimleri görüntülüğe yansıtmakta kullanılan gösterici çeşidi.
2628saydam resim gösterimiSinema/TV. Saydam resimlerin görüntülüğe yansıtılmasıyla gerçekleştirilen gösterim.
2629saydam resim kuşağıSinema/TV. 35 mm'lik film üzerine basılmış, genellikle aynı konuda saydam resimlerden oluşan dizi.
2630saydam resim kuşağı göstericisiSinema Saydam resim kuşaklarını göstermekte kullanılan gösterici çeşidi.
2631saydam resim tarayıcıTV. Saydam resimleri televizyonda yayınlamakta kullanılan aygıt.
2632saydam resim taşıyıcıSinema Saydam resimleri mercek ile ışık kaynağı arasından geçirmeye yarayan gösterici parçası.
2633saydam resimlikSinema/TV. Saydam resimlerin sıralanmış, kataloglanmış olarak saklandığı yer.
2634saydam yaprakSinema Canlıresim yapımında kullanılan, üzerine resimlerin çizildiği, aynı boyda, bir kenarında ölçün delikler bulunan selüloit yaprak.
2635saydam yaprakla canlandırmaSinema Canlıresimde canlandırmanın saydam yapraklar yardımıyla gerçekleştirilmesi.
2636saydamlamaSinema İşlemelikte, bir film parçasındaki görüntülerin genel yoğunluğunu azaltma.
2637saydamsızSinema/TV. Herhangi bir dalga deviniminin (ışık, ses, röntgen ışını, vb.) geçmesine elverişli olmayan. (Genellikle, ışığı geçirmeyen özdekler için kullanılır).
2638saydamsız kılavuzSinema Kılavuzun saydamsız çeşidi.
2639saydamsızlıkSinema/TV. 1. Saydamsız olma durumu. Sinema 2. Filmin ışık geçirmezlik durumu ve bunun ölçümü.
2640sayılayıcıSinema Boş film üzerine belirli aralıklarla kenar sayıları basan aygıt.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir