İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
271altın külçe standardıDolaşımda altın sikkelerin yer almadığı, buna karşılık yasal olarak dolaşımda bulunan kâğıt paranın, ülkedeki para yetkesine götürüldüğünde, karşılığında külçe altının alındığı sistem. krş. altın standardı
272altın noktalarıAltın para standardında, iki ulusal para arasındaki değişim oranının piyasada alabileceği en yüksek (altın giriş noktası) ve en düşük (altın çıkış noktası) değerler. krş. altın giriş/çıkış noktaları
273altın otomatizmiAltın para sisteminde, tam işlendirme koşullarında, dış ticaret açığının altın çıkışlarına bağlı olarak fiyatlar genel düzeyini düşürmesi sonucu dış satımın artması, dış ticaret fazlalığının ise altın girişine bağlı olarak fiyatlar genel düzeyini yükseltm
274altın paraAltından dökme para.
275altın para sistemiBirinci Dünya Savaşı'na kadar uygulanan, temel değişim ve değer ölçüsü olarak kullanılan altının yanı sıra altına çevrilebilirliği olan kâğıt paraların da dolaşımda bulunduğu para sistemi. krş. altına çevrilgen kâğıt para sistemi
276altın paraşütFirma devralımlarında, yöneticilerin işten çıkarılmalarını engellemek amacıyla sözleşmeye konan ve yöneticileri işten çıkarmayı çok maliyetli hale getiren koşullar.
277altın paritesibk. altın değerdeşliği
278altın piyasasıAltının alıcıları ve satıcılarının birbirleriyle karşılaştıkları her türlü ortam.
279altın rezerviMerkez bankalarının özellikle nda ortaya çıkabilecek açıklarda kullanmak üzere ellerinde tuttukları altın miktarı.
280altın sertifikasıAltın para sisteminde merkez bankalarının çıkarttığı ve istenildiği anda altına dönüştürülebilen kâğıt para.
281altın sikkebk. altın para
282altın sikke sistemibk. altın para sistemi
283altın standardıDolaşımdaki paranın altına çevrilgenliğinin tam olması. krş. Bretton Woods Sistemi
284altın şehadetnamesibk. altın sertifikası
285altın tranşıbk. altın dilimi
286altın ve döviz rezervleriBir ülkenin dış iktisadi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bulundurduğu altın ve yabancı para stokları.
287altına çevrilgen kâğıt para sistemiMerkez Bankalarının dolaşıma çıkardığı kâğıt paraların istendiğinde serbestçe altına çevrilebildiği bir tür altın para sistemi.
288altına dayalı menkul değerlerbk. altına dayalı taşınır değerler
289altına dayalı menkul kıymetlerbk. altına dayalı taşınır değerler
290altına dayalı taşınır değerlerAltın fiyatlarının istikrarlı kalacağı düşüncesiyle, değeri altına bağlanan menkul değerler.
291altına konvertibl kâğıt para sistemibk. altına çevrilgen kâğıt para sistemi
292altkesimBir kesimin çeşitli ölçütler dikkate alınarak benzer özelliklere göre sınıflandırılan bölümlerinden her biri.
293altsınıfbk. lümpen proleterya 2
294altyapıEytişimsel dünya görüşüne göre toplumun temelini oluşturan ve siyasa, hukuk, ahlak, eğitim, din gibi üstyapı öğelerini etkileyen ekonomik yapı.
295altyapı yatırımlarıBir ülkede tarım, sanayi, ticaret gibi iktisadi etkinliklerin gelişebilmesi için gerekli olan ulaştırma, enerji ve iletişim gibi kamu veya özel kesim tarafından yapılan temel yatırımlar.
296amaca uygunluk kuralıbk. Mundell kuralı
297amalgamasyonbk. birleşme
298AMBbk. Avrupa Merkez Bankası
299ambalajİçindeki eşyayı dış etkilerden koruyarak bir arada tutan, dağıtım ve pazarlamayı kolaylaştıran ve içeriği hakkında tüketicilere bilgi veren çeşitli maddelerden üretilmiş sargı, kutu veya kaplar.
300ambalaj sanayi1. Paketlemede ve kutulamada kullanılan ürünlerin üretildiği sanayi. 2. Ülkelerin dışalımda bulundukları sanayi mallarını yalnızca paketlemelerine ya da kutulamalarına dayalı sanayi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir