İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3061enformasyonbk. bilgi
3062enformatikbk. bilişim
3063enformel sektörbk. kayıt dışı ekonomi
3064enfrastrüktürbk. altyapı
3065enfrastrüktür ve off shore harcamalarıbk. NATO altyapı ve kıyıötesi harcamaları
3066Engel eğrisiİstemi belirleyen diğer unsurlar sabitken, tüketicinin bir mala olan istemi ile geliri (o dönem yapacağı toplam harcama) arasındaki ilişkiyi gösteren eğri.
3067Engel fonksiyonuİstemi belirleyen diğer unsurlar sabitken, tüketicinin bir mala olan istemi ile geliri (o dönem yapacağı toplam harcama) arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.
3068Engel Kanunubk. Engel Yasası
3069Engel Yasasıİstemi belirleyen diğer unsurlar veri iken, tüketicinin geliri arttığında gıda mallarına yönelik harcamaların toplam harcamalar içerisindeki payının azalması, diğer bir ifadeyle gıda malları isteminin gelir esnekliğinin birden küçük olması biçiminde açıkl
3070engelleme etkisibk. dışlama etkisi
3071engelleyici fiyatlandırmaYerleşik firma ya da firmaların fiyatlarını, piyasaya yeni rakiplerin girmesini önleyecek düzeyde tutmasına yönelik fiyatlama stratejisi.
3072engelleyici pazarlamaYeni bir teknikle piyasaya giren ilk firmanın reklam kampanyalarıyla ve pazarlama stratejileriyle tüketicileri ikna ederek kendinden sonra girecek firmalar karşısında rekabet üstünlüğünü ele geçirmesi.
3073engellilik indirimiÇalışma gücünü belli oranlarda kaybetmiş emekçilere sakatlık derecelerine göre uygulanan bir tür vergi indirimi.
3074enjeksiyonlarbk. katıntılar
3075enstitüsyonalizmbk. kurumculuk
3076entansif tarımbk. yoğun tarım
3077entegrasyonbk. bütünleşme
3078entegre mal programıbk. bütünleştirilmiş mal programı
3079entelektüel mülkiyetbk. fikri mülkiyet
3080entelektüel sermayebk. fikri sermaye
3081enternasyonal19. yüzyılın ikinci yarısında dünya işçi sınıfi hareketinin uluslararası dayanışma ve örgütlenmesini sağlayabilmek için toplanan, daha sonraki dönemlerde ise sosyalist ve komünist partileri bir araya getirmek amacıyla çalışmalar yapan örgütlenme.
3082enterpolasyonBir serideki eksik verilerin hesaplanabilmesi için geliştirilen bir matematiksel yöntem.
3083entreprenörbk. girişimci
3084enuygun gümrük tarifesiÜlkenin gümrük vergisi hasılatını ençoklaştıran gümrük tarifesi.
3085enuygun nüfusBir ülkede, diğer üretim faktörlerinin sabit olduğu varsayımı altında, kişi başına düşen geliri ençoğa çıkartacak nüfus miktarı.
3086enuygun vergi oranı1. İktisadi etkinlik kaybıyla gelir dağılımı bozukluğunu dengelediği varsayılan vergi oranı. 2. Laffer eğrisindeki vergi gelirini ençoklayan vergi oranı.
3087envanter1. Belirli bir dönemin başında veya sonunda bir işletmenin varlıkları ile borçlarının sayılması ve hesaplanması sonucunda elde kalan miktar veya değerlerin saptanması. 2. bk. stok
3088envanter analizibk. stok çözümlemesi
3089envanter yatırımıbk. stok yatırımı
3090EOQ modelibk. iktisadi sipariş miktarı modeli

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir