İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3151esneklik yaklaşımıDevalüasyonun dış ticaret açığını iyileştirici etkisini Marshall-Lerner-Robinson koşuluna bağlı olarak inceleyen dış denkleştirme yaklaşımı. krş. massetme yaklaşımı
3152eş etkili vergilerGerçek veya tüzel kişilerin vergi dışında ödemek zorunda oldukları parasal yükümlülükler. krş. vergi benzeri yükümlülükler, vergi benzeri gelirler.
3153eş fayda eğrisibk. kayıtsızlık eğrisi
3154eş fayda eğrisi analizibk. kayıtsızlık eğrisi çözümlemesi
3155eş fayda haritasıbk. kayıtsızlık paftası
3156eş fayda paftasıbk. kayıtsızlık paftası
3157eş gelir doğrusuAynı toplam satış gelirini veren mal bileşimlerinin geometrik yeri.
3158eş gelir eğrisibk. eş gelir doğrusu
3159eş hasılat doğrusubk. eş gelir doğrusu
3160eş maliyet doğrusuFirmanın toplam değişken maliyetleri için kullanabileceği parasal olanağın tümünü harcayarak satın alabileceği üretim faktörleri bileşimlerinin geometrik yeri.
3161eş maliyet eğrisibk. eş maliyet doğrusu
3162eş marjinal fayda kanunubk. eş marjinal fayda yasası
3163eş marjinal fayda yasasıTüketicinin satın alacağı mallardan herbirine yapacağı harcamanın sonuncu lirasından elde edeceği faydanın, malların herbiri itibarıyla eşitlenmesi.
3164eş oranlı vergibk. düz oranlı vergi
3165eş ürün eğrileri paftasıHer biri farklı üretim düzeylerini gösteren birbirine paralel eş ürün eğrileri topluluğu. krş. eş ürün eğrisi
3166eş ürün eğrisiVeri teknoloji ile aynı üretim düzeyinin gerçekleşmesini sağlayan sermaye ve emek bileşimlerinin geometrik yeri. krş. eş ürün eğrileri paftası
3167eş-eğim doğrusuFarklı eş-ürün eğrileri üzerinde faktörler arasındaki marjinal teknik ikame oranının veya eğimin sabit kaldığı noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle genişleme yolu eğrisinin doğru biçiminde olduğu durum.
3168eşantiyonbk. örnek
3169eşdeğer eşyaİşlem görmüş malların üretimi için, dışalım eşyasının yerine kullanılan ve onunla aynı kalite ve teknik özelliklere sahip olan serbest dolaşımdaki eşya.
3170eşel mobilbk. eşel mobil sistemi
3171eşel mobil sistemiSabit gelirlilerin satın alma güçlerinin enflasyon yüzünden azalmasını önlemek için, maaş ve ücretlerin gerçekleşen enflasyon oranı kadar arttırılması esasına dayalı sistem. krş. dizinleme, ayarlama koşulu
3172eşgüdüm başarısızlığıİktisadi karar birimlerinin tercih ettikleri sonuca yönelik olarak seçtikleri stratejilere ulaşamamaları sonucu oluşan durum.
3173eşik analizibk. eşik çözümlemesi
3174eşik çözümlemesiKamusal malların bölünemezliği nedeniyle bir takım kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin enaz veya ençok nüfus koşuluna bağlanması.
3175eşik etkisiDurum veya sistemin değişmesi üzerine iktisadi politikalardaki dönüşüme bağlı olarak ekonomide ortaya çıkan etkiler.
3176eşik fiyatAvrupa Birliği ortak tarım politikası çerçevesinde üçüncü ülkelerden dışalımı gerçekleştirilen tarım ürünleri için, hedef fiyatı geçmeyecek biçimde hesaplanan en düşük fiyat. krş. hedef fiyat, dışalım kaldıraç vergisi
3177eşit ağırlıkDizi içindeki terimlerin eşit bir katsayı ile ağırlıklandırılması.
3178eşit ağırlıklı dizinİçerdiği her bir terimin eşit olarak ağırlıklandırılması suretiyle hesaplanan dizin.
3179eşit ağırlıklı endeksbk. eşit ağırlıklı dizin
3180eşit fedakârlık kuramlarıMükelleflerin gelirlerinden elde ettiği faydadan eşit fedakarlıkta bulunacak biçimde vergiye tabi olmalarını öngören kuramlar. krş. eşit mutlak fedakarlık, eşit orantılı fedakarlık, eşit marjinal fedakarlık

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir