İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3241euro kredibk. avro kredi
3242euro-bono piyasasıbk. Avrovil piyasası
3243Eurobondbk. Avrovil
3244europara piyasasıbk. Avro döviz
3245EUROPASbk. Avrupa Para Birimi
3246ev odaklı pazarlamaTüketicilere evlerinde ürün pazarlama yöntemi.
3247ev sahibi ülkeÇokuluslu şirketler tarafından fabrika kurma, ortaklıklar, devralmalar ve birleşmeler biçiminde yabancı yatırımların yapıldığı ülke.
3248ev ve ofis bankacılığıbk. ağ bankacılığı
3249evalüasyonbk. değerlendirme işlemi
3250evalüasyon işlemibk. değerlendirme işlemi
3251evden alışverişTelevizyon, bilgisayar ya da telefon aracılığıyla yapılan satınalma işlemi.
3252eve iş verme sistemiÖzellikle tekstil alanında zenaat loncalarının yüksek ücret istemlerinden kaçınmak amacıyla ilk olarak 16. yüzyılda başlayan, malzeme vererek parça başına düşük ücretle evlerde iş yaptırma.
3253Evrensel Posta Birliğibk. Dünya Posta Birliği
3254ex-ante reel faiz oranıbk. planlanan reel faiz oranı
3255ex-ante tasarrufbk. planlanan tasarruf
3256ex-ante yatırımbk. planlanan yatırım
3257ex-post reel faiz oranıbk. reel faiz oranı
3258ex-post tasarrufbk. tasarruf
3259ex-post yatırımbk. yatırım
3260eximbank1. Bir ülkenin dışsatımını özendirmek ve geliştirmek amacıyla dışsatımcılara ve diğer ülkelerdeki dışalımcılara kredi ve ödeme güvenceleri sağlayan uzmanlık bankası. 2. bk. Türkiye İhracat Kredi Bankası
3261EXWbk. E grubu
3262eytişimKarşılıklı savların ileri sürüldüğü bilimsel konuşmaları yönetme ve yürütme sanatı. 2. Fichte, Hegel ve Marx gibi filozofların, kavramların karşıtlarıyle birlikte düşünülerek gerçeğin bulunabileceği yolundaki görüşlerine verilen ad. 3. Genel anlamda Sokra
3263ezmine-i atika gümrükleriOsmanlı İmparatorluğunda Tanzimat döneminden önce, diğer ülkelerle herhangi bir anlaşma yapmadan, alınan gümrük vergileri.
3264F bölünmesibk. F dağılımı
3265F cetveliAnalitik bütçe sisteminin hedefleri arasında yer alması ve DMİ tabanlı bütçe sisteminin öngörmesi nedeniyle bütçe politikalarının daha sağlıklı bir biçimde gösteriminin sağlanması için tasarlanan ve 2006 yılı bütçesiyle birlikte uygulanmaya başlanan kurum
3266F dağılımıAna kitle varyanslarının bilinmediği durumlarda varyans tahminleri yardımıyla ana kitle varyanslarının farklı olup olmadığının sınanmasında kullanılan ve ilk kez 1920 yılında R. A. Fisher tarafından geliştirilen istatistiki olasılık bölünmelerinden biri.
3267F geçici trafik belgesiYurtdışında bulunan Türkiye vatandaşlarının, bulundukları ülke mevzuatı gereğince belge ve plakaları geri alınan plakasız araçları ile Türkiye'ye gelişlerinde gümrük idarelerince verilen giriş izin belgesiyle tescil birimince en çok 3 ay süre için verilen
3268F tipi antrepoGümrük idaresinin sorumluluğunda olan ve gümrük idaresince işletilen genel antrepo türü.
3269F tipi bonoAnonim şirketlerin ortak borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla çıkardıkları ödeme vaadini içeren finansman bonosu.
3270F yetki belgesiUluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilen belge.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir