İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
301ambarbk. gümrük ambarı
302ambargoAskerî, siyasî ve iktisadî nedenlerle belirli malların iç veya dış ticarette serbestçe alım, satım ve taşınmasını engellemek için alınan önlem.
303amblembk. alâmetifarika
304amediyeTanzimat dönemi öncesinde Osmanlı devletinde ülkeye giren mallardan alınan bir gümrük vergisi.
305amelebk. işçi
306amelîbk. uygulamalı
307Amerikalararası Kalkınma Bankası1960 yılında yirmi beş Latin Amerika ve Karayip ülkelerince kurulan, 1974 yılında on beş Avrupa ülkesi, Kanada, Japonya ve İsrail'in katılımıyla genişleyen, üye ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunan banka.
308Amerikan BorsasıABD'nin New York'taki ikinci büyük taşınır değerler borsası.
309Amerikan borsası fiyat diziniAmerikan sermaye piyasasında işlem gören tüm hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeleri göstermek üzere düzenlenen dizin.
310Amerikan borsası fiyat endeksibk. Amerikan borsası fiyat dizini
311Amerikan Planıbk. White Planı
312AMEXbk. Amerikan Borsası
313AMEX fiyat endeksibk. Amerikan borsası fiyat dizini
314amir bankaDışalımcının talimatıyla dışsatımcı lehine akreditif açan banka.
315ammebk. kamu kesimi
316Amoroso-Robinson formülüTalebin fiyat esnekliği artarken (azalırken) marjinal geliri fiyata yaklaştıran (uzaklaştıran), marjinal gelirle malın fiyatı ve talebin fiyat esnekliği arasındaki ilişkiyi gösteren formül. Bu formül marjinal gelir = fiyat [1-(1/talebin fiyat esnekliğin
317amortismanbk. yıpranma
318amortisman fonubk. yıpranma fonu
319amortisman karşılıklarıbk. yıpranma fonu
320Amortisman ve Kredi Sandığı1935 yılında kurulan Amortisman Sandığı'nın bir devamı olarak 1953 yılında devlet tahvil ve bono piyasasını düzenlemek ve bonoların ödeme programlarını gerçekleştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarına uzun vadeli yatırım kredisi sağlamak amacıyla kurulan sand
321amortizasyonbk. değer kaybı
322ampirikbk. görgül
323ampirik analizbk. görgül sınama
324ampirik çözümlemebk. görgül sınama
325ampirisizmbk. görgülcülük
326Amstel KulübüMerkezi İsviçre'de olan ve dış ticaretin finansmanı için karşılıklı düzenlemeler yapmak amacıyla, on beş Avrupa ülkesinin finans kurumlarının bir araya gelmesinden oluşmuş bir grup.
327ana şirket1. Hisse senetlerine sahip olma yoluyla bağlı şirketleri yöneten ve denetleyen şirket. 2. Çokuluslu şirketin ana merkezi. krş. bağlı şirket
328ana ürünÜretim süreci sonunda elde edilen üretime konu olan mal.
329anahtar endüstriİleriye ve geriye bağlantı etkileri yüksek, büyük çapta işlendirme yaratan ve ekonomiyi uyarıcı etkiye sahip kesim.
330anahtar kesimbk. sürükleyici kesim

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir