İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3601fiyat rekabetiÜretilen malda bir değişiklik olmamasına karşın, firmaların aralarındaki rekabet sonucunda fiyatı düşürmeleri. krş. fiyat savaşı
3602fiyat riskiPiyasa faiz oranlarındaki değişmeye bağlı olarak sabit getirili bir taşınır değerin cari piyasa fiyatında ortaya çıkabilecek olumsuz değişim.
3603fiyat sabitleme anlaşmasıbk. fiyat belirleme anlaşması
3604fiyat savaşıPiyasa paylarını artırmak için iki ya da daha fazla firma arasında başlayan fiyat rekabetinin sürekli ve şiddetli hâle gelmesi. krş. fiyat rekabeti
3605fiyat sıkıştırmasıDikey olarak birleşen firmaların, aramallar açısından kendilerine bağımlı olan öteki firmaların düşük kâr sağlamalarına ya da zarar etmelerine yol açacak biçimde sattıkları aramallara fiyat koymaları.
3606fiyat sınırlı emirbk. sınırlı emir
3607fiyat sistemibk. fiyat düzeneği
3608fiyat sübvansiyonuİstem fiyat esnekliğinin düşük olduğu tarım ürünleri piyasasında, üretici gelirlerine istikrar kazandırmak amacıyla hükümetin, belirlediği hedef fiyat ile piyasada oluşacak denge fiyatı arasındaki farkı, satışın belgelenmesi koşuluyla, üreticiye doğrudan
3609fiyat süredurumubk. fiyat yapışkanlığı
3610fiyat şemsiyesiAzel piyasasındaki küçük firmaların fiyatlarını, lider firmanın belirlediği fiyat düzeyinde ya da altında belirlemesi.
3611fiyat talep esnekliğibk. istem fiyat esnekliği
3612fiyat teklif etmebk. fiyat teklifi
3613fiyat teklifiHerhangi bir iktisadi mal ve hizmeti satın almak için önerilen bedel.
3614fiyat temettü oranıbk. fiyat kâr payı oranı
3615fiyat teorisibk. fiyat kuramı
3616fiyat tesbiti anlaşmalarıbk. fiyat karteli
3617fiyat tüketim eğrisiZevk ve tercihler, diğer malların fiyatları ve tüketicinin geliri (o dönem yapacağı toplam harcama) sabitken, mallardan birinin fiyatının değişmesi nedeniyle oluşan en iyi tüketim bileşimleri, yani tüketici dengelerinin geometrik yeri.
3618fiyat ve gelirler politikasıbk. gelirler politikası
3619fiyat yapıcıMalına ilişkin fiyatı belirleme gücüne sahip işletme. krş. fiyat alıcı, fiyat önderliği
3620fiyat yapışkanlığıFiyatların zaman içinde yavaş uyarlanması nedeniyle sunumla istemin her zaman eşitlenememesi durumu. krş. fiyat katılığı, esnek fiyat
3621fiyat-altın para akımı mekanizmasıbk. altın otomatizmi
3622fiyata dayalı olmayan rekabetbk. fiyat dışı rekabet
3623fiyatlama stratejisiFirmanın etkinlikte bulunduğu piyasanın koşullarına göre kârını veya satış gelirlerini ençoklama, piyasaya girişi engelleme veya piyasa payını artırmak gibi amaçlarla fiyatını belirleme süreci.
3624fiyatlandırmaYeni veya mevcut ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi.
3625fiyatlar genel düzeyiBir ülkede belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin ağırlıklı olarak hesaplanan ortalama fiyatı.
3626fiyatların dondurulmasıbk. dondurulmuş fiyat
3627fizibilitebk. olurluk
3628fiziki değerÜretilen malların ağırlık, hacim ve uzunluk cinsinden ifadesi.
3629fiziki mallarbk. maddi mallar 1
3630fiziki muayenebk. gümrük muayenesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir