İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4081gizli yedeklerİşletme varlıklarının bilinçli olarak düşük değerlendirilmesinden kayanaklanan ve bilançoda gösterilmeyen maddi değerler.
4082global alan kotalamasıBelirli bir tarımsal ürün toplam ekim alanının ülke düzeyinde sınırlandırılması. krş. global kota 2, global miktar kotalaması
4083global kota1. Dışalımın hangi ülkeden ve kimler tarafından yapılacağına müdahale etmeksizin yalnızca dışalımı yapılacak malın fiziki miktarının veya değerinin kısıtlanması. krş. tahsisli kota 2. Üretimin kimin tarafından yapılacağına müdahale etmeksizin ülke düzeyin
4084global miktar kotalamasıBelirli bir tarımsal ürün üretim miktarının ülke düzeyinde sınırlandırılması. krş. global kota 2, global alan kotalaması
4085global orta mallarbk. küresel orta mallar
4086global tahvillerYurtiçi ve yurtdışı piyasalarda aynı anda alınıp satılabilen tahviller.
4087GMPbk. guanozin monofosfat
4088GMP belgesibk. iyi imâlat uygulamaları belgesi
4089GNPbk. gayrisafî millî hasıla
4090Gordon büyüme modeliGelecekte sabit bir hızla büyüyeceği varsayılan kâr paylarının bugünkü değerini hesaplamaya yönelik hisse senedi özdeğer belirleme modeli.
4091göç1. Mevsim, iklim, besin miktarı vb. sebeplere dayalı olarak hayvanların habitat değiştirmesi. 2. Bitkilerin yeni alanlara yer değiştirmesi. Migrasyon.
4092göçebeBelli bir yerde kalmayıp hayvanlarıyla birlikte, geniş, sınırları belli bir yörede otlaktan otlağa dolaşmaya ya da toplayıcılık, avcılıkla uğraşıya dayalı yaşam biçimi sürdüren topluluk.
4093göçebe toplum1. Göçebelerin yaşadığı toplum. 2. İbn-i Haldun'un adlandırdığı iki toplum biçiminden biri olan bedevi toplum. 3. bk. homerik
4094göçebelikÇobanlığa, avcılığa ve toplayıcılığa dayanan ekonomik yaşamın gerektirdiği gezgincilik, a. bk. yan göçebelik.
4095göçmen işçiÇalışmak üzere, kendi ülkesinden ya da bölgesinden diğer ülke ya da bölgelere giden işçi.
4096göçmen kaçakçılığıDoğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya sürekli ikametgâhının bulunmadığı bir ülkeye yasal olmayan yollardan girişinin sağlanması. krş. insan ticareti
4097gökten inen nurİçerilmemiş teknolojik gelişme durumunda Solow artığını açıklamak için kullanılan kavram.
4098gökten inmiş kudret helvasıbk. gökten inen nur
4099gökyüzündeki kaleler kuramıSürü psikolojisi nedeniyle, iyimser dönemlerde hisse senedi fiyatlarının beklenen ya da beklenenin ötesinde değerlere ulaşmasından dolayı yatırımcının enerjisini model kurarak beklenen değeri hesaplamak yerine sürüye katılmasının doğru olacağını ifade ede
4100gökyüzündeki kaleler teorisibk. gökyüzündeki kaleler kuramı
4101gölge döviz kurubk. gölge fiyat
4102gölge ekonomibk. kayıt dışı ekonomi
4103gölge fiyatBir mal, üretim faktörü ya da dövizin gerçek toplumsal değeri veya fırsat maliyeti olarak olarak hesaplanan ve genellikle piyasa fiyatından farklı olan fiyatı.
4104gölge markaÜreticinin rakip mallarla rekabet ederken daha yüksek fiyatlı ve daha kaliteli olanını korumak amacıyla, farklı bir adla ve daha düşük fiyatla piyasaya sunduğu mal.
4105gölge ücretbk. gölge fiyat
4106gömülemeParanın dolaşımdan çekilerek devinimsiz kılınması, herhangi bir harcama yapılmaksızın elde tutulması.
4107gömüleme çözülmesiGömülenen paranın tekrar dolaşıma sokulması.
4108gönderi bankasıAmir bankanın tahsil için yetki verdiği banka. krş. tahsil bankası
4109gönderim belgesiUluslararası ticarette eşyayı temsil eden ve gönderildiğini belgeleyen değerli kağıt.
4110gönençBolluk, rahat ve varlık içinde bir yaşam sürdürme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir