İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4361Hak-İş Konfederasyonubk. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
4362hakedişSözleşmeye göre gerçekleştirilen iş karşılığında işi yüklenen için tahakkuk eden alacak.
4363hâkim firmabk. egemen firma
4364hakim firma modelibk. egemen firma modeli
4365hakim seçenekbk. üstün strateji
4366hakim stratejibk. üstün strateji
4367hakim strateji dengesibk. üstün strateji dengesi
4368haksız rekabetİyi niyet kurallarına aykırı hareket ya da yanıltıcı davranışlarla bir kişi ya da kuruluşun iktisadi çıkarlarının zarara uğradığı ya da zarar tehlikesinin doğduğu rekabet ortamı.
4369haktanır değerbk. adil fiyat
4370haktanır fiyatbk. adil fiyat
4371hâlbk. Süreç ve İsim çekimi.
4372halk anamalcılığıbk. halk kapitalizmi
4373Halk Bankasıbk. Türkiye Halk Bankası
4374halk kapitalizmiSanayide mülkiyetin, hisse senedi alımları aracılığıyla orta ve düşük gelir grupları dahil olmak üzere nüfusun geniş bir bölümüne yayıldığı iktisadi sistem.
4375Halk Sandıkları18 Haziran 1933 tarihinde "Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu" ile kurulan, 1963 yılında 358 sayılı yasayla kapatılarak varlıkları ve yükümlülükleri Türkiye Halk Bankasına devredilen anonim şirketler.
4376halka açık anonim ortaklıkbk. halka açık anonim şirket
4377halka açık anonim şirketHisse senetlerinin bir kısmı ya da tamamı halka sunulmuş şirket.
4378halka açık şirketbk. halka açık anonim şirket
4379halka açıklık oranıHalka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranı.
4380halka açılmaSermaye piyasası araçlarının satın alınması için borsalar veya örgütlenmiş diğer piyasalar aracılığıyla halka çağrıda bulunulması.
4351güvenlik stokuOlası bir ani istem artışı ya da teslimatta olası bir gecikme nedeniyle elde tutulan stok.
4352güvenmelikBir mal veya hizmetin satışı sırasında taraflar arasında kesin sözleşme yapılmadan önce alıcının satıcıya satış bedelinden düşülmek üzere ödediği para.
4353güvertede teslimbk. FOB
4354H cetveliTürkiye Cumhuriyeti bütçesinde Harcırah Kanununa göre verilecek gündelik ve tazminat değerlerini gösteren cetvel.
4355H yetki belgesiUluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak kişi veya firmalara verilen belge.
4356hafif parabk. güçsüz para
4357hafif sanayi1. Kısmen işlenmiş malları uygun bir oranda kullanarak birim ağırlığına göre daha yüksek değerdeki malları üreten imalât sanayi. 2. Daha çok tüketime yönelik mallar üreten ve göreli olarak sermaye yoğunluğu ve çevreye olan zararı daha düşük olan sanayi. k
4358haftalık ücretİşçiye bir hafta çalışması karşılığında ödenen ücret.
4359Hak İşçi Sendikaları KonfederasyonuTürkiye'den yedi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de bir işçi sendikasının bir araya gelmesiyle 1976 yılında kurulan konfederasyon.
4360Hak-İşbk. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir