İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4411haraç arazisiOsmanlı İmparatorluğu'nda fethedilen yerlerde müslüman olmayan sahiplerine bırakılan arazi.
4412harcama1. Bir şey satın almak için paranın elden çıkarılması, gelirin kullanılması. 2. bk. gider
4413harcama çarpanıbk. harcama çoğaltanı
4414harcama çevirici politikalarbk. harcama kaydırıcı politikalar
4415harcama çoğaltanıGelir harcama modelinde, otonom harcamalarda ortaya çıkan bir değişmenin reel gayrisafî yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük aynı yönlü etkiyi gösteren katsayı.
4416harcama daraltıcı politikalarToplam istemi azaltmaya yönelik olarak uygulanan iktisat politikaları.
4417harcama değiştirici politikalarÖdemeler bilançosu dengesizliğini gidermek amacıyla toplam yurtiçi harcamaları artırmaya ya da azaltmaya yönelik para ve maliye politikaları gibi denkleştirme politikaları. krş. harcama kaydırıcı politikalar
4418harcama dengesiGelir harcama modelinde toplam harcamaların toplam gelire eşit olduğu noktaların geometrik yeri olan 45 derecelik doğruyla toplam harcama eğrisinin kesiştiği, toplam sızıntıların toplam katkılara eşit olduğu denge reel gayrisafî yurtiçi hasıla düzeyi.
4419harcama esnekliğiBir mala yönelik harcamadaki oransal değişmenin tüketicinin o mala yönelik istem miktarındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı. Diğer bir deyişle tüketicinin istem miktarında ortaya çıkan oransal değişmeye o mala ilişkin harcamanın gösterdiği du
4420harcama farkıPlanlanan ve gerçekleşen harcamalar arasındaki fark.
4421harcama genişletici politikalarToplam istemi artırmaya yönelik olarak uygulanan iktisat politikaları.
4422harcama kaydırıcı politikalarÖdemeler bilançosu dengesizliğini gidermek amacıyla dış ticaret açığının olduğu durumda toplam harcamaları yurtiçine, dış ticaret fazlasının olduğu durumda ise toplam harcamaları yurtdışına kaydıran döviz kuru politikaları, gümrük tarife ve kota uygulamal
4423harcama kısıcı politikabk. harcama daraltıcı politikalar
4424harcama vergisi1. Tasarruf artışının sermaye birikimini artıracağı görüşünden hareketle tasarrufların özendirilmesi amacıyla kişinin bir yıl içinde yaptığı harcamaların toplamından alınması öngörülen ve N. Kaldor tarafından önerilen ancak kısa bir süre uygulanabilen ver
4425harcama yöntemiBir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, iktisadi karar birimlerinin sonul mal ve hizmetlere yönelik yaptıkları harcamaların toplanmasına dayanan millî gelir hesaplama yöntemlerinden biri. krş. gelir yöntemi, üretim yöntemi
4426harcama-üretim gecikmesibk. Lundberg gecikmesi
4427harcamalar yönünden GSMHbk. harcama yöntemi
4428harcamanın miktar esnekliğibk. harcama esnekliği
4429harcanabilir gelirbk. harcanabilir kişisel gelir
4430harcanabilir kişisel gelirBir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde o ülke vatandaşlarının kişisel gelirlerinden gelir vergisi düşüldükten sonra kalan gelir büyüklüğü.
4431harcırahbk. yolluk
4432harçKanunla belirlenen bazı kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınan vergi.
4433harç bildirmeliğibk. harç tarifesi
4434harç puluMahkeme ve noter işlemlerinde harç alındığını belirtmek için evraka yapıştırılan pul.
4435harç tarifesiHarç kapsamındaki kamu hizmetlerinin her birinden alınacak vergiyi gösteren tarife.
4436hareketli krediKliring kapsamında yapılan ticarette dönem içinde denkleşmenin olmadığı durumda ticaretin kesintiye uğramaması için tarafların karşılıklı olarak belirli sınırlar içerisinde birbirlerine açtıkları kredi.
4437hareketli ortalamaGöstergelerdeki hareketleri belirli bir dönem boyunca dikkate alan ve önceki döneme göre eğilimi gösteren ortalama.
4438hareketli ortalama metodubk. hareketli ortalama
4439hariçte işleme rejimiGeçici dışsatımı yapılan malların gittikleri ülkede işlenerek dışalım vergilerinden tamamen veya kısmen bağışık tutulup yeniden dışalımının yapılmasına dayanan rejim. krş. dahilde işleme rejimi
4440harmonik ortalamaSerideki aşırı değerlerin ortalama üzerindeki etkisini enaza indirmek için serideki sayıların her birinin tersi alınarak hesaplanan, diğer bir deyişle aritmetik ortalamanın tersinin alınmasıyla bulunan ortalama.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir