İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4441harp ekonomisibk. savaş ekonomisi
4442Harrod Büyüme Kuramıİktisadi büyümenin tasarrufların yatırıma dönüşmesi ile gerçekleşeceği görüşünden hareketle doğal büyüme oranının işgücü artış oranı tarafından, buna karşılık gerçekleşen büyüme oranının gelirden tasarruflara ayrılan oran tarafından belirlendiği bir ekon
4443Harrod Büyüme Teorisibk. Harrod Büyüme Kuramı
4444Harrod-Domar Büyüme ModeliKeynes'in eknonomide eksik işlendirme olacağı görüşünden esinlenerek, yatırım harcamalarının işlendirme ve gelir yaratacağı düşüncesinden hareketle, veri sermaye-hasıla oranında belli bir büyüme hızını gerçekleştirebilmek için gelirden tasarruflara ayrıl
4445Harvard ABC eğrileriHarvard Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Komitesi tarafından 1919 yılında Harvard dizin çizelgesi adıyla hazırlanmaya başlanan, yatırımcı davranışlarını hisse senedi fiyatlarıyla (A), iktisadi etkinliklerin durumunu banka hesapları üzerinden yazılan çek
4446Harvard barometresibk. Harvard ABC eğrileri
4447Harvard dizin çizelgesibk. Harvard ABC eğrileri
4448hasOsmanlı İmparatorluğu toprak düzeninde yıllık geliri yüz bin akçeden çok olan topraklardan alınan vergi.
4449hasarBir malda kırılma, dökülme, bozulma gibi istek dışı nedenlerle ortaya çıkan zarar.
4450hasılaBir üretim etkinliği sonunda yaratılan malların fiziki değerleri.
4451hasılatBir üretim etkinliği sonunda yaratılan malların parasal değerleri. krş. gelir
4452hasılat oranıbk. getiri oranı
4453hassas ayarbk. duruma göre iktisat politikası
4454hassas ayar politikasıbk. duruma göre iktisat politikası
4455hassas getiri oranıBir yatırım projesinin değerlendirilmesinde, yatırımın maliyetiyle karşılaştırma yapmak için kullanılan, girişimcinin yatırımdan beklediği getiri, ilgili kesimdeki ortalama kâr oranı, sermayenin marjinal etkinliği gibi oranlardan her biri diğer bir deyişl
4456hassas piyasabk. duyarlı piyasa
4457hassas ürünGümrük Birliği'nden sonra Türkiye'nin üçüncü ülkeler kaynaklı dışalımında, yerli üreticileri korumak amacıyla Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) üzerinde gümrük vergisi uyguladığı sanayi ürünleri.
4458hata terimiİstatistikte gözlem değeri ile tahmin edilen değer arasındaki fark.
4459hatır bonosubk. hatır senedi
4460hatır senediKişinin kredi gereksinmelerini karşılamak amacıyla, karşılıklı güven ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü kişilerden ticari işlemlere dayalı gerçek bir alacak olmaksızın aldığı ve bankaya kırdırdığı veya başkasına ciro ettiği senet.
4461hava boşluğundaki senetPiyasa fiyatı beklenmedik bir biçimde ve hızla düşen hisse senedi.
4462hava gönderim belgesibk. havayolu taşıma belgesi
4463hava konşimentosubk. havayolu gönderim belgesi
4464hava navlunu1. Hava yoluyla taşınan eşya. 2. Hava yoluyla taşınan eşyanın taşıma bedeli.
4465hava parasıYoğun ticaretin yapıldığı merkezdeki iş yerlerinde kiraya verilen taşınmazlarda, kiracının kira bedelinin dışında, taşınmazın sahibine ya da eski kiracısına bir kereye özgü verdiği para.
4466hava taşıma senedibk. havayolu taşıma belgesi
4467hava taşıma sigortasıbk. havacılık sigortası
4468hava taşımacılığıHava yoluyla yapılan yolcu ve yük taşımacılığı.
4469havacılık sigortasıHavayolu taşımacılığında uçak, taşınan yolcu ve malların olası tehlikelere karşı sigortalanması.
4470havale(Mimarlık) 1. Bahçelerin çevresine yapılan tahtaperde. 2. Havaleli olma hali.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir