İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4561hızlandıranbk. hızlandıran ilkesi
4562hızlandıran çarpan modelibk. hızlandıran çoğaltan modeli
4563hızlandıran çoğaltan modeliOtonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.
4564hızlandıran ilkesiMillî gelirde ortaya çıkan bir artışın, hızlandıran katsayısına bağlı olarak yatırımları artırma ilkesi. krş. hızlandıran modeli
4565hızlandıran katsayısıYatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, millî gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı.
4566hızlandıran modeliFirmaların yapacakları yatırımı satış gelirleriyle ilişkilendiren yaklaşım. krş. hızlandıran ilkesi
4567hızlandıran prensibibk. hızlandıran ilkesi
4568hızlı tüketim mallarıbk. dayanıksız tüketim malları
4569hibebk. bağış
4570Hicks ikame etkisi1. İki mal tüketildiği varsayımı altında, mallardan birinin fiyatında ortaya çıkan bir değişme sonucu, aynı fayda düzeyinin korunabilmesi için tüketicinin her iki mala yönelik istem miktarında ortaya çıkan değişme. 2. Üretim sürecinde iki üretim faktörü k
4571Hicks yansız teknolojik gelişmeTeknolojik gelişme sonrasında sermaye ile emek faktörünün verimliliklerinin aynı oranda artış göstermesi nedeniyle üretimde kullanılan sermaye/emek oranının sabit kalmasına, dolayısıyla sermaye ve emek faktörünün gayrisafî yurtiçi hasıladan aldıkları payı
4572Hicks-Hansen diyagramıbk. YATA-PATA modeli
4573hiç ödenmemiş hisse senediTaşınır değerler piyasasında alım satımı yapılmasına karşın bedeli ödenmemiş veya ödeme çağrısı yapılmamış hisse senedi.
4574himayeci gümrükbk. koruyucu gümrük
4575himayecilikbk. korumacılık
4576hinterlantbk. art bölge
4577hiper emperyalizmbk. ultra emperyalizm
4578hiper enflasyonYıllık yüzde bini veya aylık yüzde ellileri aşan ve paranın bütün işlevlerini yitirmesine neden olan çok yüksek oranlı enflasyon. krş. dörtnala enflasyon, ılımlı enflasyon, sürünen enflasyon
4579hiperenflasyonbk. aşırı enflasyon
4580hipermarketÇok çeşitli malın satıldığı, büyük alışveriş merkezi.
4581hipotezbk. varsayım
4582hisse başına defter değeriHisse senedinin muhasebe değeri olup, şirket özkaynakları toplamının varolan hisse senetleri sayısına bölünmesiyle bulunan değer.
4583hisse başına getiriBir hisse senedinin belli bir dönem sonunda şirketin dağıttığı net kâr payı ile senedin dönem başı fiyatıyla dönem sonundaki fiyatı arasındaki farkın toplamından oluşan getirisi.
4584hisse başına kârBir dönemde ortaklara dağıtılmasına karar verilen ve o döneme ait hisse senedi başına ödenen kâr.
4585hisse başına kazançbk. hisse başına net kâr
4586hisse başına net kârÇıkarılan hisse senedi başına düşen vergiden sonraki kâr.
4587hisse başına temettübk. hisse başına kâr
4588hisse satışıKuruluş hisselerinin yurtiçi ve yurtdışında toplu satış, halka sunum, halka sunumu içeren toplu satış, çalışanlara satış, borsada normal veya özel emirle satış, taşınır değerler yatırım ortaklıkları veya fonlarına bedel karşılığı satış gibi çeşitli yollar
4589hisse senediŞirket sermayesinin birbirine eşit paylara bölünmüş dilimlerinden her birini temsil eden ve yasalarla belirtilen esaslara göre düzenlenmiş olan değerli kâğıt.
4590hisse senedi ağırlıklı fonbk. A tipi yatırım fonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir