İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4711iç bükey fonksiyonBirinci türevi pozitif, ikinci türevi negatif olan ve iktisadi çözümlemelerde eniyilemenin sağlanabilmesinde gerekli koşul olduğu için sıklıkla kullanılan matematiksel bir fonksiyon türü.
4712iç denetimDenetimin kurum içindeki denetleme birimi tarafından yapılması.
4713iç dengeBir ülkede para ve mal piyasasında eşanlı dengenin sağlandığı iktisadi durum.
4714iç ekonomik istikrarbk. iç denge
4715iç ekonomilerbk. içsel ölçek ekonomileri
4716iç eksi-ekonomibk. içsel ölçek ekonomileri
4717iç esneklikbk. işlevsel esneklik
4718iç finansmanİktisadi karar birimlerinin gerçekleştirecekleri yatırımlar için kendi özkaynaklarından sağladığı mali kaynak.
4719iç gecikmeİktisadi durumun belirlenerek uygulanacak iktisat politikalarının kararlaştırılması ile politikaların uygulamaya konulması arasında geçen zaman. krş. veri gecikmesi, algılama gecikmesi, yasama gecikmesi, yürütme gecikmesi, dış gecikme
4720iç getiri oranıbk. sermayenin marjinal etkinliği
4721iç göçİktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle ülke sınırları içerisinde bir bölge ya da kesimden başka bir bölgeye ya da kesime doğru gerçekleşen nüfus hareketleri.
4722iç gümrükGümrük hattından içerde bulunan gümrük idareleri.
4723iç hissedarlarbk. iç paydaşlar
4724iç istemBir ülkedeki devlet, firma ve hanehalkı harcamalarının toplamı.
4725iç istikrazbk. iç borçlar
4726iç paraPara olarak kullanılabilen her türlü borç.
4727iç paydaşlarŞirketin yönetimi üzerinde söz sahibi olan büyük ortaklar. krş. dış hissedarlar
4728iç pazarbk. iç piyasa
4729iç piyasaBir ülkenin coğrafi sınırları içinde kalan piyasa.
4730iç talepbk. iç istem
4731iç tasarruflarBir ülkede belli bir dönemde yaratılan gayrisafî yurtiçi hasılanın tüketilmeyen kısmı.
4732iç tecimbk. iç ticaret
4733iç ticaretBir ülkenin gümrük sınırları içerisinde gerçekleştirilen ticaret.
4734iç ticaret hadleriKesimler, genellikle tarım ve sanayi, arasında fiyat değişmeleri sonucu ortaya çıkacak gelir ve gönenç değişmelerini ölçmede kullanılan ve kesimlere ilişkin fiyat dizinlerinin birbirine oranlanmasıyla hesaplanan ölçüt.
4735iç transitBirlik eşyasının, gümrük konumunda bir değişiklik olmaksızın birlik gümrük bölgesi içindeki bir noktadan üçüncü ülke topraklarından geçerek bir başka birlik ülkesine taşınması.
4736iç ve dış denge modelibk. Mundell-Fleming modeli
4737iç yükümlülüklerDöviz olarak takip olunan mevduat ile bankaların döviz mevduatı toplamında oluşan ve merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında yer alan kalem.
4738İçerdekilerÇalışmakta olan ve bu nedenle ücret pazarlıklarını doğrudan etkileyen işgücü. krş. dışardakiler, içerdekiler-dışardakiler kuramı
4739içerdekiler-dışardakiler kuramıFirma ile içerdekiler arasındaki ücret belirleme mekanizmasında sendika ve sendika baskısından kaynaklanan işsizliği ve dışardakilere rağmen reel ücretlerin yüksekliğini açıklamak için kullanılan ve farklı işgücü grupları ile firma davranışlarını ve bu da
4740içerdekiler-dışardakiler teorisibk. içerdekiler-dışardakiler kuramı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir