İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4741içerden bilgiBir şirkete ait finansal varlığın değerini etkileyebilecek, kamuya açıklanmayan ve şirket yönetiminin sahip olduğu bilgi. krş. içerden öğrenenlerin ticareti
4742içerden öğrenenlerin ticaretiTaşınır değerler piyasasında içerden bilgiye ulaşanların, kâr elde etme veya zarardan korunma amacıyla yaptıkları alım satım işlemleri.
4743içeridekilerin ticaretibk. içerden öğrenenlerin ticareti
4744içeriden ticaretbk. içerden öğrenenlerin ticareti
4745içerilmemiş teknolojik gelişmeSermaye mallarında ve emekte herhangi bir nicelik değişmesine yol açmaksızın niteliği değişmiş gibi üretim artışlarına yol açan teknolojik gelişme. krş. içerilmiş teknolojik gelişme, gökten inen nur
4746içerilmiş teknolojik gelişmeYeni makine ve donatım yatırımı biçiminde ortaya çıkan teknik bilgi ilerlemesi. krş. içerilmemiş teknolojik gelişme
4747içselYapısal olarak içinde var olan, dışardan gelmeyen özellik.
4748içsel değerbk. özdeğer
4749içsel değişkenDeğeri model içinde belirlenen, yani modelin çözüm değerlerini veren değişken. krş. dışsal değişken
4750içsel dengebk. iç denge
4751içsel dış kaynaklanmaFirmanın kendi üretim etkinliklerinden bir kısmını yurtiçinde veya yurtdışında bir firmaya devretmesi.
4752içsel ekonomilerbk. içsel ölçek ekonomileri
4753içsel eksi ekonomilerbk. eksi içsel ölçek ekonomileri
4754içsel emek piyasasıDışarıdaki emek piyasasıyla doğrudan bağlantısı olmayan firma içindeki emek sunum ve istemi.
4755içsel etkilerbk. içsel ölçek ekonomileri
4756içsel finansmanbk. iç finansman
4757içsel fonFirmanın ortaklarına dağıtmadığı kâr paylarından oluşan fon.
4758içsel gecikmebk. iç gecikme
4759içsel getiri oranıbk. sermayenin marjinal etkinliği
4760içsel istifadelerbk. içsel ölçek ekonomileri
4761içsel işgücü piyasasıÜcretlerin belirlenmesi ve iş örgütlenmesinin bir dizi yönetsel kurallar ve yöntemler tarafından belirlendiği işgücü piyasası.
4762içsel kayıplarbk. eksi içsel ölçek ekonomileri
4763içsel ölçek ekonomileriÜretim hacmindeki değişmeye bağlı olarak, birim maliyetlerin düşmesine ve verimliliğin artmasına yol açan etkiler. krş. dışsal tasarruflar
4764içsel parabk. içsel para sunumu
4765içsel para arzıbk. içsel para sunumu
4766içsel para sunumuMerkez bankasının pasif konumda olduğu durumda hanehalkı, firma ve bankaların davranışlarıyla iktisadi hayatın gereksinimlerine göre belirlenen para sunumu.
4767içsel piyasabk. iç piyasa
4768içsel tasarruflarFirmanın ölçeğindeki değişmeye bağlı olarak, verimliliğin artmasına ve maliyetlerin düşmesine yol açan etkiler. krş. dışsal tasarruflar
4769içsel yararlarbk. içsel tasarruflar
4770içtecimBir ülkenin ulusal sınırları içinde kalan tecim etkinliği, bk. dıştecim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir