İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5221ipotek karşılığı çıkarılan tahvilbk. ipotek karşılığı tahvil
5222ipotek karşılığı tahvilGenellikle konut yapımına finansman sağlamak için çıkarılan ve karşılığında ipotekle güvence verilen borç senedi.
5223ipotek kredi sistemibk. tutsat
5224ipotek kredisibk. tutsat
5225ipotek senedibk. tutsat senedi
5226ipotekli borç senedibk. 1. tutsat senedi 2. ipotek karşılığı tahvil
5227ipotekli tahvilbk. ipotek karşılığı tahvil
5228iptal emriBorsa emrinin iptali için verilen talimat.
5229iradi işsizlikbk. gönüllü işsizlik
5230iradi tasarrufbk. gönüllü tasarruf
5231irat1. bk. gelir 2. Gelir getiren taşınmaz.
5232irat vergisibk. gelir vergisi
5233irsaliyeAlım ve satımlarda malı gönderirken mal çıkışlarını veya taşıma sürecinde oluşabilecek hasarları tam olarak belirlemek ve mali durum açısından malın cinsini, miktarını ve değerini göstermek amacıyla düzenlenen ticari fatura niteliğindeki belge.
5234irsaliye faturasıİrsaliyede gösterilen bilgileri de içeren bir tür ticari fatura.
5235İSEDAKbk. İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
5236isim hakkı sözleşmesiBir mal ya da hizmetin üretim ayrıcalığına sahip olan işletmenin, başka bir işletmeye bedel karşılığında söz konusu mal ya da hizmeti belirli bir bölge ve sürede üretme ya da satma hakkını vermesine ilişkin sözleşme.
5237isimsiz hesapHesabı açtıranın isminin açıklanmadığı, her türlü işlemin banka ilgililerince hesap sahibine verilen bir hesap numarası ile yürütüldüğü banka hesabı türü.
5238isimsiz mevduat sertifikasıHesap açtırılırken, anapara ya da faiz ödemesi sırasında kimlik tesbitini gerektirmeyen ve 1980'li yıllarda Türkiye'de kullanılan sabit kupürlü bir tür kısa vadeli tahvil.
5239iskontobk. 1. kırdırım 2. indirim
5240iskonto edilmiş tahvilbk. kırdırılmış tahvil
5241iskonto etmebk. 1. kırdırma 2. indirgeme 3. indirme
5242iskonto faiz oranıbk. kırdırma oranı
5243iskonto faizibk. kırdırma faizi
5244iskonto kredisibk. kırdırım kredisi
5245iskonto oranıbk. 1. kırdırma oranı 2. indirme oranı
5246iskonto piyasasıbk. kırdırım piyasası
5247iskonto senedibk. kırdırım senedi
5248iskonto şirketibk. kırdırım şirketi
5249iskontolu ticaretbk. kırdırımlı ticaret
5250İslam bankacılığıPetrol fiyatlarındaki yükselmeyle birlikte Arap ülkelerinin gelirlerindeki artışa bağlı olarak 1970'li yıllarda uluslarararası mali sistem içinde yaygınlaşan İslami ilke ve kurallara göre çalışan faizsiz bankacılık. krş. katılım bankası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir