İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5251İslam Kalkınma Bankasıİslam ülkelerinin sosyal ve iktisadi altyapı yatırımlarına mali kaynak sağlayarak kalkınma çabalarını desteklemek ve üye ülkeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla 22 İslam ülkesi tarafından 1975 yılında kurulan ve merkezi Cidde'de olan kal
5252İslam Konferansı ÖrgütüÜye ülkeler arasında iktisadi, siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve İslami dayanışmayı sağlamak amacıyla 1969 yılında Rabat'ta kurulan elli altı üyeli örgüt.
5253İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesiİslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler arasındaki iktisadi ve ticari işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek, bu doğrultuda programlar ve öneriler hazırlamak için 1981 yılında kurulan alt komite.
5254İslam Konferansı Teşkilatıbk. İslam Konferansı Örgütü
5255isme yazılı değerli kâğıtÜzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil gibi değerli kâğıt.
5256isme yazılı gönderim belgesiÜzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu ve ciro edilemeyen gönderim belgesi.
5257isme yazılı hisse senediÜzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu ve şirket pay defterine kaydedildiği, ciro edilmesi durumunda çıkaranın şirketin pay defterine işlenip onaylanması gereken hisse senedi.
5258isme yazılı tahvilÜzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu ve ciro edilmesi durumunda çıkaranın şirket defterine işlenip onaylanması gereken tahvil.
5259İstanbul Emniyet SandığıHalkın biriktirdiği paraları toplamak, tasarrufu özendirmek, taşınır değer ve taşınmaz güvencesi karşılığında özellikle düşük gelirlilerin küçük kredi gereksinimlerini uygun koşullarda karşılamak amacıyla 1868 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan, 1907
5260İstanbul Menkul Kıymetler BorsasıTaşınır değerlerin alım ve satım işlemlerinin yapıldığı ve 1985 yılında kurulan ulusal borsa.
5261İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksibk. borsa dizini
5262İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Diziniİstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden oluşan dizin.
5263İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim ŞirketiSermaye piyasasında etkinlik gösteren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti veren kuruluş.
5264İstanbul Sanayi OdasıÜyelerinin ve Türk sanayisinin mevcut veya gelecekteki gereksinimlerini bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla karşılayarak, ülke ekonomisi ve sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak ama
5265İstanbul SözleşmesiSözleşmeye taraf ülkelerde eşyanın, sergi, fuar ve mesleki kullanım gibi amaçlarla gümrük vergileri ödenmeksizin geçici olarak dışalımının yapılacağı, belirlenen süre bitiminde temel özellikleri değiştirilmeden yurtdışına çıkarılacağını içeren ve 1990 yıl
5266İstanbul Ticaret OdasıTarım, sanayi ve ticareti geliştirmek, üyelerinin mesleki gereksinimlerini kamu yararına uygun olarak karşılamak, aralarında dayanışmayı geliştirmek, iç ve dış ticari işlemlerinde gerek duydukları belgeleri sağlamak amacıyla Dersaadet Ticaret Odası olarak
5267istatistiki farklar hesabıbk. net hata ve noksan
5268istatistiki hatabk. hata terimi
5269isteğe bağlı tahkimbk. ertelenmiş borç
5270isteklerin çifte beraberliğiTakas düzeninde takas işleminin gerçekleştirilebilmesi için tarafların birbirlerinin mallarına karşılıklı istemlerinin olması.
5271istemSavcının ya da sanığın istemi ve yargılıkça kendiliğinden birbiriyle ilintili ceza davalarının birleştirildiğinde görüleceği gibi yasal bir işlemin yapılmasını amaç edinen bir dilek.
5272istem çizelgesiBir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, söz konusu maldan piyasada satın alınmak istenen fiyat-miktar bileşimlerini gösteren çizelge.
5273istem değişimibk. istem kayması
5274istem eğrisiBir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, tüketicilerin o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel istem eğrilerinin yatay toplamı
5275istem eğrisinin değişimibk. istem kayması
5276istem eğrisinin kaymasıbk. istem kayması
5277istem enflasyonuToplam istemin toplam sunumu aşması durumunda ortaya çıkan enflasyon.
5278istem esnekliğibk. istem fiyat esnekliği
5279istem fazlasıBelirli bir fiyat düzeyinde istem miktarının sunum miktarını aşması.
5280istem fiyat esnekliğiBir malın istem miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye istemin gösterdiği duyarlılık. krş. çapraz fiyat esnekliği, sunum fiyat es

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir