İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5281istem fiyat esnekliği katsayısıbk. istem fiyat esnekliği
5282istem fiyatıHerhangi bir mal için alıcıların ödemeye hazır olduğu fiyat.
5283istem fonksiyonuTüketicilerin bir mala olan istemiyle bu istemi etkileyen malın fiyatı, diğer malların fiyatı, tüketicilerin gelirleri, zevk ve tercihleri, tüketici sayısı, gelir ve fiyat beklentileri arasındaki ilişkiyi gösteren bireysel istem fonksiyonlarının yatay top
5284istem gelir esnekliğiBir malın istem miktarındaki oransal değişmenin tüketicinin gelirindeki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle tüketicinin gelirinde ortaya çıkan oransal değişmeye o mala ilişkin istemin gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnek
5285istem işlevibk. istem fonksiyonu
5286istem kaymasıTüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.
5287istem kuramıTüketicinin geliri, zevk ve tercihleri, malların fiyatları, tamamlayıcı ve ikame mallarının fiyatları gibi faktörler ile mal ve hizmetlerin istemi arasındaki ilişkiyi çözümleyen kuram.
5288istem miktarıAlıcıların belli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan satın almayı istediği mal ve hizmet miktarı. krş. istem eğrisi, bireysel istem eğrisi, faktör istemi
5289istem miktarındaki değişmeİstemi belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak istem miktarında ortaya çıkan değişme, diğer bir deyişle istem eğrisi üzerindeki hareket.
5290istemin çapraz fiyat esnekliğibk. çapraz fiyat esnekliği
5291istemsel enflasyonbk. istem enflasyonu
5292istenen fiyatYatırımcının veya borsa oyuncusunun elinde bulunan taşınır değeri ya da malı satmayı düşündüğü en düşük fiyat.
5293istenen yatırımbk. planlanan yatırım
5294istifade ilkesibk. yararlanma ilkesi
5295istiflemebk. depolama
5296istihdambk. işlendirme
5297istihdam engelibk. işlendirme engeli
5298istihdam esnekliğibk. işlendirme esnekliği
5299istihdam fonksiyonubk. işlendirme fonksiyonu
5300istihdam hacmibk. işlendirme hacmi
5301istihdam oranıbk. işlendirme oranı
5302istihdam politikasıbk. işlendirme politikası
5303istihkakbk. 1. hakediş 2. tayın
5304istihlakbk. tüketim
5305istihlak vergisibk. tüketim vergisi
5306istihraç sanayibk. çıkarım ürünleri sanayii
5307istihsalbk. üretim
5308istihsal vergisibk. üretim vergisi
5309istikrarbk. kararlılık
5310istikrar analizibk. istikrar çözümlemesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir