İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
511aşağılık malbk. düşük mal
512aşamalar kuramıToplumların iktisadi gelişmesinin, geleneksel, hazırlık, kalkışa geçme, olgunlaşma ve yoğun kitlesel tüketim olmak üzere birbirini izleyen beş aşamadan oluştuğunu savunan ve Rostow tarafından geliştirilen kuram.
513aşarTürkiye'de 1925 yılına kadar tarımsal ürünün onda biri oranında aynî olarak alınan vergi. krş. aynî vergi
514aşınma ve eskimebk. yıpranma
515aşırı arzbk. sunum fazlası
516aşırı birikimYatırımlardaki artışın kâr oranlarındaki düşmeye yol açması durumu. krş. kâr oranının düşme eğilimi yasası
517aşırı değerlendirilmiş kurSabit kur sisteminde ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin yüksek tutulması. krş. eksik değerlendirilmiş kur
518aşırı değerlendirilmiş kur politikasıSabit kur sisteminde ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerini yüksek tutma politikası. krş. eksik değerlendirilmiş kur politikası
519aşırı değerlendirilmiş parabk. aşırı değerlendirilmiş kur
520aşırı değerlenmiş kurUlusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin yükselmesi. krş. eksik değerlenmiş kur
521aşırı değerlenmiş parabk. aşırı değerlenmiş kur
522aşırı dışa dönük büyümebk. aşırı ticaret artırıcı büyüme
523aşırı enflasyonParanın değer ve işlevlerini yitirmesine neden olan çok yüksek oranlı enflasyon. krş. dörtnala enflasyon, ılımlı enflasyon, sürünen enflasyon
524aşırı ısınmaEkonominin canlanma döneminde toplam istemdeki artışın reel gayrisâfi yurtiçi hasılayı artırmayıp fiyatlar genel düzeyinin yükselmesine yol açması.
525aşırı içe dönük büyümebk. aşırı ticaret azaltıcı büyüme
526aşırı istembk. istem fazlası
527aşırı kapasiteBir firma veya firma grubunun en etkin (en düşük ortalama maliyet) biçimde üretim yapması durumda üretebileceği miktar ile gerçekte ürettiği miktar arasındaki negatif fark.
528aşırı kapitalizasyonBir sermaye malı ya da gelir getiren tahvil veya hisse senedi değerinin, gerçek değerinden daha yüksek gösterilmesi durumu.
529aşırı rezerv1. (free reserves) Bankaların zorunlu karşılıklarının üzerinde tuttukları parasal rezervler. 2. Ülkelerin sabit kuru sürdürmek veya dışalım karşılama oranının gerektirdiğinden fazla rezerv tutması.
530aşırı saldırgan fiyatlamaFirmanın kendi zararı pahasına izlediği saldırgan fiyatlamanın en uç durumu.
531aşırı sermaye birikimibk. aşırı birikim
532aşırı sunumbk. sunum fazlası
533aşırı talepbk. istem fazlası
534aşırı tasarruf kuramıbk. tutumluluk çelişkisi
535aşırı ticaret artırıcı büyümeH.G. Johnson'ın büyüme ve dış ticaret ilişkisinin araştırdığı kuramda, gelir artışına bağlı olarak istemin tamamen dışalıma yönelip yerli mal isteminin gerilediği durum.
536aşırı ticaret azaltıcı büyümeH.G. Johnson'ın büyüme ve dış ticaret ilişkisinin araştırdığı kuramda, gelir artışına bağlı olarak istemin tamamen yerli mallara yöneldiği ve dışalım isteminin gerilediği durum.
537aşırı ticaret karşıtı büyümebk. aşırı ticaret azaltıcı büyüme
538aşırı ticareti azaltıcı yönlü büyümebk. aşırı ticaret azaltıcı büyüme
539aşırı üretimEkonominin soğurabileceğinden fazla miktarda mal ve hizmet üretilmesi durumu. krş. eksik tüketim
540aşırı üretim bunalımıFazla miktarda mal ve hizmet üretilmesi sonucu ekonomide stokların artarak kâr oranlarının düşmesi. krş eksik tüketim bunalımı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir