İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5401işçi sınıfıbk. emekçi sınıfı
5402İşçi Sigortaları Kurumubk. Sosyal Sigortalar Kurumu
5403işçi sigortasıSosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak işçilerin hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. gibi işsiz kaIma durumlarını parasaI oIarak karşıIamak için yapıIan sigorta.
5404işçi ücretibk. ücret
5405işçi vesikasıbk. işçi belgesi
5406işçi yabancı parasıbk. işçi dövizleri
5407işçilerin özyönetimiMarksist yaklaşıma göre üretim yöntemleri, iş programı, işbölümü, müşteri ilişkileri gibi konularda geleneksel bir yetke yerine, işçilerin kendilerinin veya temsilcilerinin karar verdiği bir işyeri yönetim biçimi.
5408işçilik maliyet diziniToplam, doğrudan ve dolaylı saat başına işçilik maliyetlerindeki değişimi ölçmek için kullanılan dizin.
5409işgücüBir ülkede ya da işletmede, üretime ya da herhangi bir işe katılan ve bunun gerçekleşmesini sağlayan insan emeğinin tümü.
5410işgücü açığıbk. emek sunum açığı
5411işgücü akışkanlığıbk. emek akışkanlığı
5412işgücü arzıbk. emek sunumu
5413işgücü devir oranıbk. emek devir oranı
5414işgücü göçübk. emek göçü
5415işgücü hareketliliğibk. emek akışkanlığı
5416işgücü istemibk. emek istemi
5417işgücü kıtlığıbk. emek sunum açığı
5418işgücü maliyet dizinibk. işçilik maliyet dizini
5419işgücü mobilitesibk. emek akışkanlığı
5420işgücü piyasasıbk. emek piyasası
5421işgücü sunumubk. emek sunumu
5422işgücüne katılım oranıBir ülkede üretim sürecinde çalışan işgücünün etkin nüfusa oranı.
5423işgücüne katılma oranıbk. işgücüne katılım oranı
5424işgücünün serbest dolaşımıbk. emeğin serbest dolaşımı
5425işgücünün teknik işbölümüFirmada üretim sürecinin alt süreçlere ayrılarak işgücünün söz konusu süreçlerde işlendirilmesi.
5426işkapatımıbk. işbıraktırma
5427işlembk. süreç
5428işlem birimiTaşınır değer veya malların değişiminde kullanılan ölçü birimi.
5429işlem dondurmaBir taşınır değer ya da taşınır değer grubunun fiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bir süre içerisinde belirli bir değeri aşması durumunda, o taşınır değerlere ilişkin işlemlerin geçici bir süre için durdurulması.
5430işlem güdüsüyle para istemiİktisadi karar birimlerinin günlük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bulundurmak istedikleri, gelirin bir fonksiyonu olan para istemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir