İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5431işlem güdüsüyle para talebibk. işlem güdüsüyle para istemi
5432işlem hacmiBelirli bir zaman diliminde yapılan işlemlerin sayısı.
5433işlem maliyetiBir taşınır değer veya malın alım ya da satımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan maliyeti.
5434işlem miktarıbk. işlem hacmi
5435işlem riskiUlusal para ile işlemin yapıldığı yabancı ülke parası arasındaki kur farklılıklarının, diğer bir deyişle döviz kuru değişimlerinin, nakit akışları üzerinde yaratabileceği olası etki.
5436işlem saikiyle para talebibk. işlem güdüsüyle para istemi
5437işlem vergisiMal ve hizmetlerin satışı sırasında fiyatının belirli bir oranı olarak veya miktar üzerinden alınan vergi. krş. değer esaslı vergi, miktar esaslı vergi, özel tüketim vergisi, Tobin vergisi
5438işlemci1. bk. keşideci 2. (processor) İşlem yapan kişi.
5439işleme etkinlikleri1. Ürünlerin montajı, kurulması ve diğer ürünler ile birleştirilmesi. 2. Bir malın işlenmesi. 3. Malın yenilenmesi ve onarılması.
5440işleme faaliyetleribk. işleme etkinlikleri
5441işleme koyma fiyatıAlım seçme yetkisinde hisse senedi veya dövizi satınalma veya satma fiyatı.
5442işlemez parabk. kullanılmayan para
5443işlendirmeGeniş anlamda üretim faktörlerinin, dar anlamda ise yalnızca emeğin üretim sürecinde kullanılması.
5444işlendirme çarpanıbk. işlendirme çoğaltanı
5445işlendirme çoğaltanıTüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam işlendirmede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı.
5446işlendirme engeliİşgücü piyasalarına girişin cinsiyet, yurttaşlık veya engelli olma gibi gerekçelerle yasaklanması veya zorlaştırılması.
5447işlendirme esnekliğiToplam işlendirmedeki oransal değişmenin millî gelirdeki oransal değişmeye (büyüme oranı) oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle millî gelirdeki oransal değişmeye toplam işlendirmenin gösterdiği duyarlılık.
5448işlendirme fonksiyonuİşlendirme hacmi ile onu belirleyen ücretler, büyüme oranı, işlendirme vergileri gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.
5449işlendirme hacmiBir ülkede belirli bir dönemde işlendirilenlerin toplam sayısı.
5450işlendirme oranıBir ülkede belirli bir dönemde işlendirilenlerin toplam işgücüne oranı.
5451işlendirme politikasıİşlendirmeyi artırmaya yönelik olarak uygulanan iktisat politikaları.
5452işlenmemiş özdekİşleyimin her türlü yapım için gerekseme duyduğu işlenmemiş ya da yarı işlenmiş tarımsal, madensel ve hayvansal ürünler.
5453işlenmiş malBir üretim etkinliği sonucu başka bir biçime dönüştürülmüş mal.
5454işlenmiş tarım ürünleriBir üretim etkinliği sonucu başka bir biçime dönüştürülmüş tarım ürünleri.
5455işlenmiş tarımsal ürünlerbk. işlenmiş tarım ürünleri
5456işlenmiş ürünbk. işleyim, yapım işleyimi,üretim.
5457işler sayışımbk. cari hesap
5458işletmebk. firma
5459işletme anamalıbk. işletme sermayesi
5460işletme defteriİkinci sınıf tacirlerin yasal olarak tutmak zorunda oldukları iki defterden biri olup, mal hesabı ile ilgili gelir ve gider hesaplarına ait kayıtların kaydedildiği defter.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir