İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5521işverenBir iş sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel ya da gerçek kişi.
5522işveren sendikalarıİşverenlerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak ve aralarındaki dayanışmayı artırmak amacıyla kurdukları sendika.
5523işyeribk. ofis
5524işyerinde eğitimbk. iş başında eğitim
5525ita amiriDevlet harcamalarının yapılabilmesi için saymanlara yazılı emir verme yetkisine sahip kişi.
5526ita emriİta amiri tarafından verilen yazılı emir.
5527İtalyan Okulubk. Lozan Okulu
5528iteleme etkisibk. dışlama etkisi
5529itfa1. bk. borcun sonlanması 2. Anonim şirket hisse senetlerinin yazılı değerlerinin şirket kâr paylarından ayrılan fonun kullanılarak pay sahiplerine ödenmesi. 3. bk. yıpranma
5530itfa çizelgesiİtfanın nasıl ve hangi tarihte yapılacağını gösteren çizelge.
5531itfa edilebilir taşınır değerBelli bir tarihte geri ödenecek ya da ödünç alıcının seçme yetkisine göre geri ödenecek taşınır değer.
5532itfa edilemez taşınır değerİtfa tarihi olmayan süresiz faiz getirisi olan taşınır değer.
5533itfa fonubk. yıpranma fonu
5534itfa planıbk. itfa çizelgesi
5535itfa tarihiBir taşınır değerin ya da borcun geri ödeme tarihi.
5536itfaya bağlı borçlar1. Önceden belirlenen plan çerçevesinde ödenen borçlar. 2. Türkiye'de önceden belirlenen plan çerçevesinde uzun vadeli iç ve dış kamu borçları.
5537itfaya tabi borçlarbk. itfaya bağlı borçlar
5538ithal bedellerinin transferibk. kuvertür
5539ithal enflasyonbk. dışkaynaklı enflasyon
5540ithal eşyasının gümrük kıymetibk. dışalım eşyasının gümrük değeri
5541ithal ikameci sanayileşmebk. dışalım ikameci sanayileşme
5542ithal ikamesibk. dışalım ikamesi
5543ithal kotalarıbk. global kota 1
5544ithal lisansıbk. dışalım izin belgesi
5545ithal resmibk. dışalım vergisi
5546ithal sınırlamalarıbk. dışalım sınırlamaları
5547ithal vergisibk. dışalım vergisi
5548ithal vesaiki karşılığı avansbk. dışalım karşılığı kredi
5549ithal yasaklarıbk. dışalım yasakları
5550ithalatbk. dışalım

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir