İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5641kafa sayısı diziniYoksulluk sınırı altında kalan nüfusun genel nüfusa oranını gösteren, yoksulluğun yaygınlığını ölçmek amacıyla kullanılan yoksulluk dizinlerinden biri. Bu dizin sıfırla bir arasında değer almakta, dizin değerinin sıfır olması ülkede hiç yoksul kişinin bul
5642kafa sayısı endeksibk. kafa sayısı dizini
5643kağıt altınbk. özel çekme hakları
5644kağıt paraMerkez bankaları tarafından kâğıda basılarak çıkarılan para.
5645kâğıt para sistemiPara olarak kâğıt paranın kullanıldığı para sistemi.
5646kağıt yasal parabk. itibari para
5647kahverengi alan yatırımıbk. boz alan yatırımı
5648kahverengi saha yatırımıbk. boz alan yatırımı
5649kaimeOsmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez 1839 yılında altın karşılığı olarak çıkarılan kağıt para.
5650kaime enflasyonuOsmanlı İmparatorluğu'nda Abdülaziz döneminde altın karşılılığı olmamasına karşın çıkarılan kaime sunumunun önemli ölçüde artması sonucu oluşan enflasyon.
5651kaime-i mutebere-i nakdibk. kaime
5652Kaime-i mutebere-i nakdiyebk. el yazması kaime
5653kaizenbk. sürekli geliştirme yöntemi
5654kalabalıklaşma hipotezibk. kalabalıklaşma önsavı
5655kalabalıklaşma önsavıÖzellikle kadın ve göçmen işçilerin ağırlıklı olarak bulunduğu işgücü piyasalarında hiçbir işlendirme engeli olmadığı ya da çok az olduğu için ücretlerin baskı altında tutulduğunu ileri süren ve J. S. Mill ile F. Edgeworth'un işgücü piyasalarındaki ayrımc
5656kalabalıklaştırma etkisibk. dışlama etkisi
5657kaldıraçbk. borç oranı
5658kaldıraç fiyat teklifiBir ele geçiricinin pay senedi yerine ödünç sermaye ihracıyla (riskli, çürük tahvil) finanse etmesi. Bu durum büyüyen firmanın sermaye kaldıracını arttıracaktır.
5659kaldıraç oranıbk. borç oranı
5660Kaldor raporuÖzel sektörün büyük çapta vergilendirilmesini, ekonomide kamu sektörünün egemen kılınmasını, ağır bir toprak vergisi konularak topraklarını verimli işletemeyen çiftçilerin topraklarını satmaya zorlanmasını öneren ve 1962 yılında Türk vergi sistemi için N.
5661Kaldor yazanağıbk. Kaldor raporu
5662Kaldor-Hicks kriteribk. Kaldor-Hicks ölçütü
5663Kaldor-Hicks ölçütüİktisat politikası değişikliklerinin gönenç artışı olarak değerlendirilebilmesi için, politika değişiklikleri sonucu gönenç kazançlarının gönenç kayıplarını aşması gerekliliğini ifade eden ölçüt. krş. Pareto ölçütü
5664kalifiye işgücübk. nitelikli işçi
5665kalite kontrol çemberleriEsnek üretimin temel ögelerinden biri olan ve toplam kalite kontrolü çerçevesinde işyerindeki verimliliği artırmak için mevcut sorunları belirleyerek çözüm yolları önermek amacıyla, işçilerin gönüllü katılımıyla oluşturulan sorun çözüm grupları. krş. sıfı
5666kalite rantıVerimlilikleri, tüketim merkezlerine uzaklıkları gibi özellikleri aynı olan topraklardan elde edilen belirli bir ürünün kalitesinin farklı olmasından kaynaklanan kazanç fazlası. krş. farklılık rantı
5667kalite rekabetiFirmaların ürettikleri malların kalitesi üzerinden yaptıkları rekabet. krş. dikey mal farklılaştırması
5668kalkınmaBir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme.
5669kalkınma bankacılığıSermaye piyasasının gelişmediği ülkelerde, yatırım sermayesi yetersizliğini gidermek ve teknik yardım sağlamak yoluyla girişimcilerin temel sanayilere yatırım yapmak konusundaki korku ve kararsızlıklarını ortadan kaldırarak sanayileşmeyi hızlandırmak amac
5670kalkınma ekonomisibk. kalkınma iktisadı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir