İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
571Avro Tahvilbk. Avrovil
572AvrovilAvrupa İktisadi ve Parasal Birliği dışındaki ülkeler tarafından Avro'ya dayalı olarak tutulan ve çıkarılan borç senedi.
573Avrovil piyasasıAvrupa İktisadi ve Parasal Birliği dışındaki ülkeler tarafından Avro'ya dayalı olarak çıkarılan borç senetlerinin alınıp satıldığı piyasa.
574Avrupa Atom Enerjisi TopluluğuBelçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından atom enerjisinin kullanımına sınırlama getirilmesini ve söz konusu enerjinin sadece barışçıl amaçlar için kullanılmasını sağlamak üzere Roma Anlaşması ile 1958 yılında oluşturulan ve Avru
575Avrupa Birleşik DevletleriAvrupa Ekonomik Topluluğu çerçevesinde siyasal birliği de amaçlayan en son aşama.
576Avrupa Birliği1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan iktisadi bütünleşmeyi gerçekleştirdikten sonra Avrupa Topluluğu adını alan ve 1992 yılında Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliği'ne dönüşen, üye devletler arasındaki siyasal ve hukuki birleşmeyi amaç
577Avrupa Birliği Adalet DivanıRoma Anlaşması'nda yer alan hükümlerin yorumlanması, uygulanması ve bunlardan doğabilecek sorunların hukuka uygun bir biçimde çözümlenmesi amacıyla kurulmuş Avrupa Birliği'nin yargı organı.
578Avrupa Birliği Bakanlar KonseyiAvrupa Birliği'ne üye ülkelerin Bakan düzeyindeki temsilcilerinden oluşan karar organı.
579Avrupa Birliği Ortak Tarım PolitikasıÜretim faktörlerinin, özellikle de emeğin enuygun kullanımı yoluyla tarımsal verimliliği artırarak, ürünleri tüketicilere uygun fiyatlarla sunmayı sürdürmek ve tarımsal üreticilerin gelirlerini belli bir düzeyde tutmak amacıyla ortak piyasa düzeni ve Avru
580Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası İlkeleriPazar birliği, topluluk tercihi ve mali dayanışmadan oluşan, ortak tarım politikasının dayandığı ilkeler.
581Avrupa Bölgesel Kalkınma FonuAvrupa Birliği'nin görece yoksul bölgelerinin gelişmesine ve bölgesel kalkınma stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak üzere 1975 yılında kurulan fon.
582Avrupa DoruğuBirliğin gelişimi için gerekli ivmeyi kazandırmak, genel siyasal hedeflerini ve etkinliklerin ana çizgilerini belirlemek üzere AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten üye devlet tarafından diğer üye ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yılda en
583Avrupa döviz kuru mekanizmasıAvrupa Para Birimi (ECU) veya Avrupa Para Sistemine dahil olup da Avro alanı dışında kalan ülke paralarıyla Avro arasında oluşturulan ve merkezi kur etrafında dalgalanma marjının ± %15 olarak belirlendiği döviz kuru sistemi.
584Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütüİkinci Dünya Savaşı sonrasında yıkıma uğramış Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini canlandırmak amacıyla ABD tarafından Marshall Planı çerçevesinde sağlanan fonların etkin bir biçimde dağıtımını gerçekleştirmek için kurulmuş ve 1961 yılında Ekonomik İşbi
585Avrupa Ekonomik Komisyonubk. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
586Avrupa Ekonomik Topluluğu25 Mart 1957'de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un imzaladığı ve 1 Ocak 1959'da yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulan gümrük birliği. Topluluğun üye sayısı 1973'te İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın katılımıyla dokuza, 19
587Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğibk. Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği
588Avrupa Hesap Birimibk. Avrupa Para Birimi
589Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatıbk. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü
590Avrupa İktisadi ve Parasal BirliğiÜye ülkeler arasındaki iktisadi, mali, sosyal politika ve diğer alanlardaki tüm farklılıkların giderilerek ortak uygulamaların yapıldığı ve bu konulardaki ulusal egemenlik haklarının uluslarüstü nitelikteki bir birliğe devredildiği iktisadi bütünleşmenin
591Avrupa İmar Programıbk. Marshall Planı
592Avrupa KomisyonuAvrupa Birliği'nin ortak çıkarlarını temsil eden yürütme organı.
593Avrupa KonseyiAvrupa ülkeleri arasında iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlamak amacıyla Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İsveç, Lüksemburg ve Norveç'ten oluşan on Avrupa ülkesi arasında imzalanan Londra Antlaşması ile 1949 yılın
594Avrupa Köken Kümelenme Sistemi BirliğiFarklı ülkelerde işlenmekte olan eşyanın serbest dolaşımını engelleyen köken kurallarını ortadan kaldırarak Avrupa sanayinin üçüncü ülkeler karşısında tek bir sanayi olarak hareket etmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği
595Avrupa Kömür ve Çelik TopluluğuBelçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından üye devletler arasında kömür çelik alanında ortak pazarın kurulması amacıyla 1951'de imzalanan antlaşmayla oluşturulup, 2002 yılında sona eren ve Avrupa Birliği'ne giden yolu açan üç topl
596Avrupa Merkez Bankaları SistemiAvrupa Birliğinin para politikasını belirleyerek uygulamak döviz işlemlerini yürütmek resmi döviz rezervlerini tutmak ve yönetmek çok taraflı ödemeleri düzenlemek amacıyla üye ülkelerin merkez bankaları ile Avrupa Merkez Bankasından meydana gelen federati
597Avrupa Merkez BankasıAvro basma yetkisiyle donatılan ve Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında fiyat istikrarını sağlamak üzere, Avrupa Para Enstitüsünün yeniden yapılanmasıyla 1998 yılında kurulan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Avrupa Birliği organı. krş. Avrupa Para Enstitüs
598Avrupa Ödemeler BirliğiÇok yanlı bir denkleştirme sistemi aracılığı ile birlik içi ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak ve çevrilgenliğe geçişi kolaylaştırmak amacıyla OECD üyesi ülkeler arasında 1950 yılında oluşturulan ve üyelerin çoğunluğunun paralarının çevrilgen duruma g
599Avrupa Para Alanıbk. Avro Alanı
600Avrupa Para AnlaşmasıKısa süreli dış ödeme açıkları için OECD'ye üye olan ülkelere, oluşturulan fon aracılığıyla mali yardım sağlamak üzere, Avrupa Ödemeler Birliğinin sona ermesiyle, 1958 yılında kurulan birlik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir