İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
6601LIBIDLondra Bankalararası Para Piyasasında, kredi itibarı yüksek bankaların kendi aralarındaki ödünç işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı.
6602LIBORbk. Londra Bankalararası Faiz Oranı
6603LIFObk. son giren ilk çıkar
6604liberal ekonomiOnsekizinci yüzyılda İngiltere ve Fransa'da gelişen iktisadi liberalizme dayanan ekonomi.
6605liberalizasyon listesibk. serbest liste
6606liberalizmbk. erkincilik
6607liberalleştirmebk. serbestleştirme
6608liberasyonbk. serbestleştirme
6609liberasyon listeleriDışalımında miktar sınırlaması olmayan ve dışalım izni gerektirmeyen mallar listesi.
6610lider endüstribk. anahtar endüstri
6611lider firmabk. egemen firma
6612lider kesimbk. sürükleyici kesim
6613lider markaBir mala ilişkin piyasada en büyük paya sahip marka.
6614lider sanayibk. sürükleyici sanayi
6615lider sektörbk. sürükleyici kesim
6616likidasyonbk. 1. paraya çevirme 2. tasfiye
6617likiditasyonbk. 1. paraya çevirme 2. tasfiye
6618likiditeBir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesi.
6619likidite derecesibk. likidite
6620likidite kısıtıGelecekteki gelir karşılığında ödünç alınarak finanse edilebilecek ençok cari tüketim veya yatırım miktarı.
6621likidite oranıBir işletmenin kısa dönemde likit varlıklarının cari yükümlülüklerine oranı biçiminde hesaplanan, kısa dönemli borçların ödenebilme gücünü gösteren ölçüt.
6622likidite primi1. Aynı miktar ve özelliklere sahip iki taşınır değer arasındaki likidite farklılıklarından kaynaklanan fiyat farkı. 2. Uzun vadeli fon sağlamak için likiditesi düşük taşınır değer satan borçlunun ödediği ek faiz.
6623likidite riskiTaşınır veya taşınmaz bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde dönüştürülememe olasılığı.
6624likidite tercih kuramıbk. likidite tercihi kuramı
6625likidite tercihi fonksiyonuPara istemiyle faiz oranı arasındaki ilişkiyi açıklayan fonksiyon.
6626likidite tercihi kuramıReel para sunumu azalınca faiz oranlarının yükseleceğini, reel para sunumu artınca da faiz oranlarının düşeceğini, diğer bir deyişle kısa dönemde faiz oranlarının reel para sunumu tarafından belirleneceğini açıklayan ve J. M. Keynes tarafından geliştirilm
6627likidite tercihi teorisibk. likidite tercihi kuramı
6628likidite tuzağıİktisadi karar birimlerince faiz oranlarının düşebileceği en düşük düzeye indiğinin düşünüldüğü ve para sunumunu artırarak faiz oranlarını daha fazla düşürmenin mümkün olmadığı, diğer bir deyişle spekülasyon güdüsüyle para isteminin sonsuz olduğu durum.
6629likiditesi yüksek değerlerbk. likiditesi yüksek varlıklar
6630likiditesi yüksek varlıklarGüçlük çekilmeksizin istenildiği anda küçük bir kayıpla paraya dönüştürülebilen, vadeli mevduat, tahvil, alacak senedi gibi araçlar. krş. birinci dereceden likit varlıklar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir