İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7081mutlak yoksullukKişi veya ailenin belli bir gelir düzeyinin altında kalıp, yiyecek, güvenli içecek su, sağlık, barınma, eğitim gibi temel gereksinimlerini karşılayamaması durumu.
7082mübadelebk. değişim
7083mübadele değeribk. değer 3
7084mübadele ekonomisibk. piyasa ekonomisi
7085mübayaabk. satınalma
7086müdahaleli döviz kurubk. gözetimli dalgalanma
7087müdahaleli esnek kurbk. gözetimli dalgalanma
7088mükellefbk. vergi yükümlüsü
7089mükemmel esnek istembk. sonsuz esnek istem
7090mükemmel esnek olmayan talepbk. sıfır esnek istem
7091mükemmel esnek sunumbk. sonsuz esnek sunum
7092mükemmel esnek talepbk. sonsuz esnek istem
7093mükemmel fiyat farklılaştırmasıbk. birinci derece fiyat farklılaştırması
7094mülkiyetKendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesinde istediği gibi kullanabilme hakkı.
7095mültezimİltizam yöntemine göre kendi nam ve hesabına vergi toplama görev ve yetkisi verilen kişi.
7096mümessilbk. temsilci
7097mürekkep malbk. bileşik mal
7098mürekkep mal teoremibk. bileşik mal önermesi
7099müruriyeOsmanlı İmparatorluğu'nda, yabancı ülkelerden gelen ve ülke içinde kalmadan bir diğer ülkeye gönderilen eşya üzerinden alınan gümrük vergisi.
7100müsaderebk. el koyma
7101müstakbel alıcıbk. potansiyel alıcı
7102müşteriMal veya hizmetler için ödeme yapan kişi.
7103müşteri adına saklamaAracı kurumların takasbank nezdindeki saklama hesapları içinde alt hesaplar açarak, müşterileri ile kendi portföylerine ait olan taşınır değerleri birbirinden ayrı olarak saklanması.
7104müşteri araştırmasıAlıcıların gelecekteki olası gereksinimlerini kestirmek ve karşılayabilmek amacıyla yapılan her türlü araştırma.
7105müşteri bağlılığıBazı koşullar değişse de alıcının sürekli olarak belirli bir malı satınalması veya aynı satış yerinden alışverişi tercih etmesi.
7106müşteri bazında saklamabk. müşteri adına saklama
7107müşteri edinme maliyetiDoğrudan pazarlama çalışmalarında yeni bir müşteri kazanmak için yapılan harcamalar toplamı.
7108müşteri emirleribk. emir
7109müşteri hizmetleriSattığı mal ve hizmetlerin satışı ve sonrasında satıcının sağladığı hizmetler bütünü.
7110müşteri memnuniyetiGenellikle anket yoluyla belirlenen, satın alınan mal veya hizmetin müşteri beklentilerini karşılama derecesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir