İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7201net dış varlıklarMerkez bankasının net uluslararası rezervleri ile orta vadeli net döviz kredilerinin ve diğer net dış varlıkların toplamı.
7202net faiz1. Sermayenin vergi sonrası fiyatı. krş. brüt faiz 2. Bankaların mevduata verdikleri veya tahvillerin sağladığı faiz oranından, vergiler ve diğer masraflar çıkarıldıktan sonra kalan faiz.
7203net faiz aralığıFaiz geliri ile faiz gideri arasındaki fark.
7204net faiz marjıbk. net faiz aralığı
7205net faktör gelirleribk. net dış faktör gelirleri
7206net gelir1. Gelirin elde edilmesi sırasında vergi, yıpranma gibi giderlerin elde edilen toplam gelirden düşülmesiyle bulunan gelir. 2. bk. harcanabilir gelir
7207net hata ve noksanTanımlanamayan ya da eksik kayıtlar nedeniyle çizgi üstü işlemler ile çizgi altı işlemler arasındaki tutarsızlığın kaydedildiği kalem.
7208net hata ve unutmalarbk. net hata ve noksan
7209net iç varlıklarPara tabanından ay sonu cari kurlar ile hesaplanan net dış varlıklar kalemi çıkarılarak hesaplanan varlıklar.
7210net işletme sermayesiBir işletmenin cari varlıkları ile cari yükümlülükleri arasındaki fark.
7211net kalkınma hızıBir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleşen brüt kalkınma hızından söz konusu dönemde kaydedilen nüfus artış oranının çıkarılmasıyla hesaplanan büyüklük.
7212net kârBelirli bir dönemde işletmenin kârından vergiler çıkarıldıktan sonra kalan kâr.
7213net kâr marjıbk. net kâr oranı
7214net kâr oranıİşletmenin net kârının net satışlarına oranı.
7215net millî hasılabk. safî millî hasıla
7216net mübadele ticaret hadleribk. net ticaret hadleri
7217net nakit akışı1. (net cash flow) Herhangi bir iktisadi varlığın işletilmesinden elde edilen gelirden vergi, ana para ve faiz ödemeleri, sigorta giderleri gibi tüm harcamaların çıkarılması sonrasında kalan gelir. 2. (incremental cash flow) Bir yatırım projesinden kaynak
7218net satış kârıbk. net kâr
7219net sermaye-hasıla katsayısıbk. net sermaye-hasıla oranı
7220net sermaye-hasıla oranıYıpranmanın hasıladan düşürülmesiyle hesaplanan sermaye-hasıla oranı.
7221net servetKişilerin belli bir anda sahip oldukları varlıklar ile yükümlülükleri arasındaki fark.
7222net servet vergisiServet sahiplerinin net servetleri üzerinden artan oranlı olarak alınan vergi.
7223net ticaret hadleriBir ülkenin dışsatım malları fiyat dizininin dışalım malları fiyatı dizinine bölünmesiyle hesaplanan ve ülkelerin dış ticaretten kazanç veya kayıplarını gösteren mal ticaret hadlerinin bir türü.
7224net tonajGeminin yük taşımaya ayrılmış bölümlerinin toplam hacmi.
7225net trampa ticaret hadleribk. net ticaret hadleri
7226net ürünBirinci tüketici için mevcut besin miktarı.
7227net varlık değeriBir firmanın net varlıklarının değerinin çıkarılan hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanan değer.
7228net varlıklarBir firmanın varlıklarının değeri ile yükümlülüklerinin değeri arasındaki fark.
7229net yatırımBir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde gerçekleştirilen yatırımlardan önceki dönemlerde yapılmış yatırımların yıpranma harcamalarının düşülmesiyle hesaplanan yatırım miktarı. krş. gayrisafî yatırım
7230net yurtiçi gelirbk. safî yurtiçi gelir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir