İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7351oransal vergibk. düz oranlı vergi
7352ordinal fayda kuramıbk. sırasal fayda kuramı
7353ordinal fayda teorisibk. sırasal fayda kuramı
7354ordinobk. borsa emri
7355Ordu Yardımlaşma KurumuTürk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarına ek bir sosyal güvenlik sağlamak amacıyla 1961 yılında 205 sayılı yasa ile kurulan kurum.
7356organik bileşimbk. sermayenin organik bileşimi
7357organize sanayi bölgeleriSanayi yatırımlarını özendirmek ve sanayi üretiminin artmasını sağlamak amacıyla birbirleriyle uyumlu üretimde bulunan küçük ve orta ölçekli firmaların ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmak üzere belirli bir alanda toplandığı büyük bölgeler.
7358organize serbest ticaret anlaşmalarıbk. pazar payı düzenleme anlaşmaları 1
7359orijinal faturabk. kesin fatura
7360Orta Amerika Ortak PazarıGuatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Kosta Rika arasında 1960 yılında imzalanıp bir yıl sonra yürürlüğe giren ve 1971 yılında Kosta Rika'nın, 1978 yılında da Nikaragua'nın dışalıma vergi koyması nedeniyle büyük ölçüde zayıflamış olan ortak pazar
7361orta boy işletmeler1. Çalıştırılan işçi sayısı kırkdokuzdan çok ve ikiyüzelli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 2. Avrupa Birliği mevzuatına göre, çalıştırılan işçi sayısı kırk dokuzdan ç
7362orta direkSirk çadırının tavanını tutan büyük, ana direk.
7363orta dönemli planbk. orta vadeli plan
7364orta mallarıPiyasa başarısızlığına neden olan unsurlardan biri olup, fiyatlandırılma ve satılma olanağı bulunmayan ve bu nedenle kâr ençoklaştırması güdüsüyle hareket eden özel kesim tarafından hiç veya yeterince üretilemeyen tüketimde rakipsizlik ve dışarıda tutulam
7365orta ölçekli işletmelerbk. orta boy işletmeler
7366orta süreli kredibk. orta vadeli kredi
7367orta vadeli borçVadesi bir ile beş yıl arasında olan borç.
7368orta vadeli krediGenellikle vadesi bir ile beş yıl arasında olan kredi. Ancak dışsatım kredilerinde vade yedi yıla kadar uzayabilmektedir.
7369orta vadeli plan1. İdari ve siyasi gerekler yanında, baraj, liman, demiryolu ve karayolu yapımı ve yenilenmesi gibi altyapı yatırımları ile ağır sanayi yatırımları gibi yatırımların tamamlanıp üretime geçmesine ve böylece teknik ilerlemenin iktisadi etkilerini ve gelecek
7370orta ve uzun vadeli dışsatım kredi sigortasıDışsatımcıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak belirli bir yerli katkı oranı içeren sermaye ve yarı sermaye mallarının 5 yıla kadar vadeli dışsatımından doğacak alacakları için yapılan dışsatım kredi sigortası. krş. kısa vadeli dışsatım kredi sig
7371orta ve uzun vadeli ihracat kredi sigortasıbk. orta ve uzun vadeli dışsatım kredi sigortası
7372ortakBir ortaklığa katılan kişi. '
7373ortak alanlarbk. ortak havuz kaynakları
7374ortak çıkarToplumun ya da bir sınıfın tüm bireylerinin ortak yararı.
7375ortak geleceğimizbk. Brundtland Raporu
7376ortak girişimİki veya daha çok tüzel kişiliğin özellikle riskli ve yüksek teknoloji gerektiren yatırım projelerini gerçekleştirmek amacıyla yeni bir şirket kurmaları. krş. birliktelik
7377ortak gümrük tarifesiAralarında gümrük birliği gerçekleştiren ülkelerin birlik dışındaki ülkelere uyguladıkları ortak tarife.
7378ortak havuz kaynaklarıTüketimde yarış ve dışarıda tutulamama özelliklerine sahip doğal parklar doğal veya insan yapımı avlanma alanları, sulama sistemleri gibi orta malları.
7379ortak kaynaklarbk. ortak havuz kaynakları
7380ortak mal rejimibk. ortak havuz kaynakları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir