İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7561öncel tutumbk. planlanan tasarruf
7562öncelik hakkıCezada tutuklu olan sanığa ilişkin duruşmanın, ötekilerden daha çabuk ve ivedili olarak yürütülmesi özel türede ise bir alacağın ötekilerden daha önce alınabilmesi hakkı.
7563öncelik hakkı piyasasıBorsada işlem gören şirketlerin nakit sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri öncelik hakkını kullanma süresi içinde sözkonusu hisse senedi üzerinde bulunan yeni pay alma kuponunun alınıp satılabilmesi için açılan piyasa.
7564öncelik haklı hisse senediÖncelik hakkına sahip hisse senedi.
7565öncelik sıralaması modeliTüketicilerin, özelliklerine göre sıralanmış olan mal ve hizmetleri kendi önceliklerine göre karşılaştırarak seçim yapmasına dayanan model.
7566öncü kesimbk. sürükleyici kesim
7567öncü sektörbk. sürükleyici kesim
7568öndelikAlacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme.
7569önder firmabk. lider firma
7570önemsiz malbk. düşük mal
7571önemsiz olmanın önemiİki ülkeli, iki mallı modelde ülkelerden birisi büyük, diğeri küçük bir ülke durumunda ise küçük ülkenin iç pazarı dışalım malına çok kısa bir süre içerisinde doyacağından pazarlık gücü elde etmesine ve uluslararası fiyatın büyük ülkenin iç maliyet oranın
7572öneri faturaSatılmak istenen ya da imal edilecek olan malın cinsi, özelliği, miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme biçimi, sevkiyatın durumu ile ilgili bilgileri içeren satıştan önce teklif mektubu niteliğinde verilen fatura.
7573önerili satımcabk. öneri fatura
7574önfinansman1. Bir işletmenin almış olduğu siparişi yerine getirebilmesi için alıcılar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kendisine açılan kredi. 2. bk. dışsatım önfinansmanı
7575önleyici markabk. gölge marka
7576önödemebk. peşin ödeme 1
7577önödenceÖdenmesi gerekecek gümrük vergisi ile girişte alınan başka vergiler karşılığında, onların tutarınca ya da ondan belli bir ölçüde artık paranın inanca olarak, ilgili işlemin bitimine dek, gümrüklerce alınması, a. bk. inanca.
7578önsavGözlenen olaylar ve bu olaylar arasındaki ilişkilere yönelik açıklama taslağı ya da belirli olaylara ilişkin geçici bir açıklama işlevi gören önkabul.
7579önyoklamaÜreticinin, satışları artırmak amacıyla kampanya yapacağı bölgedeki perakendecileri kampanya öncesinde ziyaret ederek desteklerini sağlamaya yönelik perakende reklamcılığında kullanılan etkinliği artırma tekniği.
7580örfi vergilerOsmanlı İmparatorluğu vergi sisteminde, her bölgenin kendi gelenek ve göreneklerine göre farklı biçimlerde alınan vergiler.
7581Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması SözleşmesiBütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma, bu örgütlere katılma haklarını ve örgütlerin resmi görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe etkinlikte bulunabilmelerini güvence altına alan ve 1948 yılında
7582Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı SözleşmesiToplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine, sendika ayrımcılığı yapılmamasına ve farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmemelerine yönelik önlemleri içeren ve 1949 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerin
7583örgütlü emekSendikalı işgücü.
7584örgütlü işbırakımıYasada gösterilen yöntem ve kurallara uyularak sendika kararıyla yapılan işbırakımı.
7585örnekBelli bir biçimi ağaç üzerine çizmek ya da işlenen parçanın düzgünlüğünü denetlemek için kullanılan ağaç ya da maden araç.
7586örnek bedelBir malın kullanılmasından doğan yararın benzerleri dikkate alınarak bilirkişi tarafından belirlenen parasal değeri.
7587örnek olay incelemesibk. durum çalışması
7588örneklikMalların tecimsel nitelikte olmayan örnekleri.
7589örtük enflasyonbk. sürünen enflasyon
7590örtük fiyat indirgeyicisibk. 1. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi, 2. gayrisafî yurtiçi hasıla indirgeyicisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir