İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7831pazar bölümlenmesibk. piyasa bölümlenmesi
7832pazar büyüklüğübk. piyasa hacmi
7833pazar çeşitlendirmesiBir firmanın mevcut ürün ve piyasalarına ek olarak yeni ürünler geliştirmesi ve yeni piyasalara girme biçimindeki büyüme stratejisi.
7834pazar çözümlemesibk. piyasa çözümlemesi
7835pazar dengesibk. piyasa dengesi
7836pazar dilimibk. piyasa dilimi
7837pazar doygunluğubk. piyasa doygunluğu
7838pazar dönemibk. çok kısa dönem
7839pazar ekonomisibk. piyasa ekonomisi 1
7840pazar farklılaştırmasıbk. piyasa farklılaştırması
7841pazar fiyatıbk. piyasa fiyatı
7842pazar istemibk. piyasa istemi
7843pazar payıbk. piyasa payı
7844pazar payı düzenleme anlaşmalarıbk. piyasa payı düzenleme anlaşmaları
7845pazar potansiyelibk. piyasa potansiyeli
7846pazar risk primibk. risk primi
7847pazar talebibk. piyasa istemi
7848pazar yeribk. çarşı
7849pazarın bölümlenmesibk. piyasa bölümlendirmesi
7850pazarlamaİşletmenin, satış olanaklarını belirleyerek üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması sırasında kâr elde etmek amacıyla çeşitli unsurları etkilemeye ve denetlemeye yönelik yaptığı etkinlikler.
7851pazarlama araştırmasıPiyasa araştırmasının ötesinde firmanın pazarlama sorunlarını çözmek, yeni ürünlerin, yeni dağıtım kanallarının araştırılmasına ilişkin bilgi toplama, çözümleme ve yorumlama süreci.
7852pazarlama denetimiÜretici ya da satıcı firmanın, etkinliğini artırmak amacıyla içinde bulunduğu piyasa koşullarını ve pazarlama yöntemlerini belirli dönemlerde düzenli olarak kapsamlı ve sistemli bir biçimde denetlemesi.
7853pazarlama istihbaratıbk. pazarlama araştırması
7854pazarlıkBir alışverişte alıcı ve satıcının kendisi için en iyi fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptığı görüşme.
7855pazarlık gücüPiyasada alıcı ve satıcının göreli büyüklüğünden doğan, fiyat ya da satış koşullarını kendi lehine değiştirebilme olasılığı.
7856Peacock-Wiseman savıReel kamu harcamalarının reel gayrisafî yurtiçi hasıla içindeki payında, savaş ve doğal afetlerin yaşandığı olağanüstü dönemlerde meydana gelen ve olağanüstü dönemin sona ermesine karşın kalıcı hale gelen artışların nedenlerini, halkın olağanüstü dönemler
7857pekiştirme reklamıBir malın belirli bir özelliğini vurgulamak yerine, o malı satın alan tüketicilere doğru bir seçim yaptıkları ve nasıl tatmin olduklarını söyleterek yapılan reklam türü.
7858perakende bankacılıkBüyük ticari bankaların yerel şubeler açarak en küçük yerleşim birimindeki kişilere bankacılık hizmeti götürerek gerçekleştirdiği bankacılık.
7859perakende fiyatPerakende satışta uygulanan fiyat.
7860perakende satışMalların teker teker veya küçük parça ya da bölümler halinde doğrudan tüketiciye satılmasına dayanan satış biçimi. krş. toptan satış

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir