İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7861perakende satış şirketibk. perakendeci
7862perakende ticaret çekim yasasıbk. Reilly yasası
7863perakendeciPerakende satış yapan gerçek ya da tüzel kişi.
7864performans bütçeKuruluşların programları çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerine göre ödenek tahsislerinin yapıldığı ve istenilen sonuçların elde edilip edilmediğinin ölçüldüğü bütçe türü.
7865performans esaslı bütçebk. performans bütçe
7866perhiz kuramıFaizi cari dönem tüketiminden vazgeçmenin, kârı ise birikmiş sermayenin harcanmamasının ödülü olarak gören ve N. W. Senior tarafından geliştirilen kuram.
7867perspektif planbk. uzun vadeli plan
7868peşin işlemler pazarıbk. anında teslim piyasası
7869peşin ödeme1. Borcun bir bölümünün veya tamamının vadesi gelmeden ödenmesi. 2. Genellikle birbirini çok iyi tanıyan dışalımcı ve dışsatımcı arasında yapılan ve mal bedelinin malın fiili dışalımı veya dışsatımından önce yapılan ödeme biçimi.
7870peşin ödemeli akreditifbk. kırmızı kayıtlı akreditif
7871peşinatbk. öndelik
7872peştemallıkbk. hava parası
7873petrodolarPetrol dışsatımı yapan ülkelerin dolar cinsinden petrol satışından elde ettikleri gelir.
7874petrodolar piyasasıPetrodolarların, gereksinim duyanlara kısa vadeli olarak ödünç verildiği uluslararası piyasa.
7875Petrol Dışsatımcısı Arap Ülkeleri ÖrgütüPetrol dışsatımı yapan Arap ülkeleri arasında üye ülkeler arasındaki işbirliğini artırarak petrol sanayisini geliştirmek amacıyla 1968 yılında Kuveyt, Libya ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla kurulan ve Katar, Suriye, Mısır, Irak, Cezayir, Bahreyn, Birleşi
7876Petrol Dışsatımcısı Ülkeler ÖrgütüEkonomisi petrolden elde edilecek gelirlere bağlı gelişmekte olan ülkeler arasında petrol fiyatlarında istikrarı sağlamak veya yükseltmek amacıyla 1960 yılında yapılan Bağdat Konferansında İran, Irak, Kuveyt ve Venezüella tarafından kurulan ve daha sonra
7877Petrol İhraç eden Arap Ülkeleri Teşkilatıbk. Petrol Dışsatımcısı Arap Ülkeleri Örgütü
7878Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütübk. Petrol Dışsatımcısı Ülkeler Örgütü
7879Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatıbk. Petrol Dışsatımcısı Ülkeler Örgütü
7880petrol kolaylığıPetrol dışalımı yapan ülkelerin ödemeler bilançolarındaki ani kötüleşme sorunlarını çözmek ve acil finansman sağlamak amacıyla IMF'nin 1975 yılında oluşturulmuş kredi mekanizması.
7881petrol şokuDünya petrol sunumunun azalması yüzünden petrol fiyatlarındaki ani ve büyük oranlı artış.
7882pey akçesibk. güvenmelik
7883Phillips eğrisiW. Phillips tarafından 1958 yılında geliştirilen ve başlangıçta parasal ücretlerdeki yüzde değişme ile işsizlik oranı arasındaki ters yönlü ilişkiyi, diğer bir deyişle işsizlik oranı azaldıkça (arttıkça) parasal ücretlerin arttığını (azaldığını) gösteren,
7884pıhtılamış emekbk. ölü emek
7885Pigou etkisiFiyatlar genel düzeyinde meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamalarını artırarak hiçbir müdahale olmaksızın ekonominin deflasyona girmeden kendiliğinden dengeye geleceğini ileri süren ve A. C. Pigou tarafından gelişti
7886Pigoucu vergilerHükümetlerin üreticileri kirliliği azaltmaları yönünde özendirmek amacıyla uyguladığı vergiler.
7887pilot bölgeUygulamaya konulması düşünülen herhangi bir politika ya da yöntemi denemek amacıyla seçilen özel ve sınırlı bölge.
7888pilot uygulamaAlınacak sonuçlara göre öteki birimler veya bölgelerde uygulamaya geçilmesi amacıyla yeni bir üretim süreci, kalkınma projesi veya iktisadi ve mali uygulamaların önce belli bir tesis, fabrika veya bölgede denenmesi.
7889pilot üretimBir üretim alanında yeni piyasaya sürülecek bir mal veya hizmetin, kalitesinde, maliyetinde ve isteminde ortaya çıkabilecek aksaklıkların önceden belirlenebilmesi için yapılan deneme amaçlı üretim.
7890pişmanlık akçesiSözleşmeden cayılması durumunda cayan tarafın öteki tarafa tazminat olarak bıraktığı güvenmelik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir