İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7951piyasaya yönelik endüstrilerbk. piyasa yönelimli sanayiler
7952piyasaya yönelik sanayilerbk. piyasa yönelimli sanayiler
7953piyasaya yönelimli endüstrilerbk. piyasa yönelimli sanayiler
7954piyasaya yönelimli sanayilerbk. piyasa yönelimli sanayiler
7955planYeryüzünün küçük bir parçasını, bütün ayrıntılarıyla gösteren, ölçeği 1:lO.OOO'den büyük haritalar, bk. harita, ölçek.
7956Planlama-Programlama Bütçeleme SistemiKamu hizmeti etkinliğinin sağlanabilmesi için, belirlenen amaçları gerçekleştirebilecek hizmet programları ve bunların alt-program, etkinlik/proje sınıflamasıyla, etkinlik/proje aşamasından başlayarak hizmetlerin fayda maliyet çözümlemelerini yapan ve alt
7957planlanan reel faiz oranıBir ödünç işleminde öngörülen reel faiz oranı.
7958planlanan tasarrufBir ekonomide belirli bir dönemde tüketicilerin yapmayı tasarladıkları tasarruf.
7959planlanan yatırımBir ekonomide belirli bir dönemde üreticilerin yapmayı tasarladıkları yatırım.
7960planlanmamış yatırımbk. stok yatırım 2
7961planlanmış eskimebk. bilinçli eskitme
7962planlı ekonomiGüdümlü ekonomi ve karma ekonomilerde kaynak dağılımının iktisadi planlama ile yapıldığı ekonomi.
7963planlı eskimebk. bilinçli eskitme
7964planlı eskitmebk. bilinçli eskitme
7965plasmanbk. 1. getirim 2. mali yatırım
7966plütokrasibk. varsıl erk
7967PMUMbk. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi
7968poliçeBir alacaklının borçlusuna hitap ederek borcunu ödemesi için yazı ile gönderdiği ödeme emri.
7969polisentrik yönetimbk. çok merkezli yönetim
7970politik 8bk. G8
7971politik ekonomibk. politik iktisat
7972politik iktisatToplumsal üretim ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak bu gelişmenin farklı evrelerinde mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve değişim koşullarını etkileyen yasaları saptayan ve irdeleyen bir tür iktisat bilimi.
7973politik riskbk. siyasi risk
7974politikaBelirlenen amaç veya hedeflere ulaşmaya yönelik karar ve eylemler bütünü.
7975politika araçlarıBelirlenen politikayı gerçekleştirmeye yönelik kullanılan unsurlar.
7976politika değişkenleriBir politikanın sonul amaçlarının unsurları.
7977poliyopolbk. çokel
7978poliyopsonbk. çokalıcı
7979popülizmbk. halkçılık
7980portfolyo risk yönetimibk. portföy yönetimi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir