İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8011Pound1. İngiltere'de kullanılan ağırlık birimi. 2. bk. İngiliz Sterlini
8012pozitif alan ekonomileribk. alan ekonomileri
8013pozitif dışsal ekonomilerbk. dışsal tasarruflar
8014pozitif ekonomibk. pozitif iktisat
8015pozitif içsel ekonomilerbk. içsel tasarruflar
8016pozitif içsel ölçek ekonomileribk. içsel ölçek ekonomileri
8017pozitif iktisatİktisadi kuramların dayandığı varsayımların gerçekçiliğini sorgulamadan, görgül çıkarım ve öngörülerden hareketle iktisadi olay ve davranışları neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde istatistiksel olarak yanlışlanıp yanlışlanamayacağına göre değerlendiren, diğ
8018pozitif ölçek ekonomileribk. ölçek ekonomileri
8019pozitif toplamlı oyunOyun kuramında oyuncuların farklı seçeneklerde ödül toplamının pozitif olduğu bir tür sıfır toplamlı olmayan oyun. krş. sıfır toplamlı oyun
8020PRbk. halkla ilişkiler
8021preavili mevduatbk. ihbarlı mevduat
8022prefinansmanbk. önfinansman
8023prefinansman kredisibk. önfinansman
8024prelevmanbk. 1. dışalım kaldıraç vergisi 2. dışsatım kaldıraç vergisi
8025prestij fiyatlandırmasıbk. saygınlık fiyatlandırması
8026primbk. kazanmalık.
8027primajÇıkış limanında, yüklemede gösterilen dikkat ve çabaya karşılık olarak navlun dışında yapılan ek ödeme.
8028primli kambiyo kurubk. prim 4
8029primli tahvilbk. prim 3
8030primli ticaretHisse senedinin borsada çıkarım fiyatından daha yüksek fiyattan alınıp satılması.
8031proforma faturabk. öneri fatura
8032program bütçe sistemibk. Planlama-Programlama Bütçeleme Sistemi
8033program kredisiHükümetlerin uluslararası bir finansman kuruluşundan ya da bir başka hükümetten aldıkları, kullanımı belli bir projenin finansmanı ile sınırlandırılmamış olan ve genellikle ödemeler bilançosu açıklarının kapatılmasına veya kalkınmanın finansmanına yönelik
8034program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı dengesiProgram tanımlı konsolide bütçenin gelirleri ile faiz dışı harcamaları arasındaki fark.
8035program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı fazlasıProgram tanımlı konsolide bütçe gelirlerinin faiz dışı bütçe harcamalarından büyük olması, diğer bir deyişle program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı fazlasının pozitif olması durumu. Bu büyüklük IMF'nin önerdiği iktisadi programlarda borçların çevrilebi
8036program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı harcamalarıKonsolide bütçe harcamalarından risk hesabının düşürülmesi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan nakit transfer farkının ve konsolide kamu kesimine borç verme-geri ödeme kaleminin eklenmesiyle hesaplanan harcamalar.
8037program tanımlı konsolide bütçe gelirleriKonsolide bütçe gelirlerinden faiz gelirleri, Merkez Bankası kârı, yeniden değerleme ve devredilen özel gelirler, kamu bankalarından kâr payı gelirleri, özelleştirme gelirleri, konsolide kamu kesimine borç verme-geri ödeme kalemi ve darphane para basım ge
8038program tanımlı konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesiProgram tanımlı konsolide kamu kesimini oluşturan her bir biriminin faiz dışı dengeleri toplanmasıyla hesaplanan denge. 2006 yılından itibaren bu denge hesaplanırken program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı dengesi yerine program tanımlı merkezi yönetim
8039program tanımlı merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesiProgram tanımlı merkezi yönetim bütçe gelirleri ile program tanımlı merkezi yönetim bütçe faiz dışı harcamaları arasındaki fark.
8040program tanımlı merkezi yönetim bütçe faiz dışı fazlasıProgram tanımlı merkezi yönetim bütçe gelirlerinin program tanımlı merkezi faiz dışı bütçe harcamalarından büyük olması, diğer bir deyişle program tanımlı merkezi yönetim bütçe faiz dışı fazlasının pozitif olması durumu. Bu büyüklük IMF'nin önerdiği iktis

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir