İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8161resmi arabulucuToplu sözleşme görüşmeleri sırasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda, bu uyuşmazlığı gidermeye çalışmak amacıyla iş mahkemesi tarafından atanan ve yetkisi, saptanan uyuşmazlık konularını gidermekle sınırlı olan görevli.
8162resmi döviz kurubk. resmi kur
8163resmi geçerdeğerbk. resmi kur
8164resmi kurPara yetkeleri tarafından belirlen döviz kuru.
8165resmi mevduatGenel devlet bütçesi kapsamındaki kurumlar tarafından bankalara yatırılan paralara ait hesaplar.
8166resmi rezervlerGerektiğinde kullanılmak üzere merkez bankası tarafından tutulan altın, döviz ve özel çekme hakları gibi uluslararası ödeme araçları.
8167resmi rezervler hesabıÖdemeler bilançosunda çizgi üstü işlemlerdeki açık veya fazla kadar ülkenin uluslararası resmi rezervlerinde değişmeye yol açan ve ödemeler bilançosunu dengeye gelmesini sağlayan bir denkleştirici kalem.
8168reşat altınıOsmanlı İmparatorluğu'nda 1909 yılında Sultan Beşinci Mehmet Reşat adına basılan 7,2 gram ağırlığındaki altın sikke.
8169revalüasyonSabit kur rejiminde resmi kurun düşürülmesi, yani ulusal paranın diğer ulusal paralar karşısında değerinin artırılması. krş. devalüasyon, değer kazanma 1
8170revizyonistbk. gözdengeçirici
8171revizyonizmbk. gözdengeçiricilik
8172rezerv1. Saklanmış veya biriktirilmiş döviz, altın, para gibi değerler. 2. Yatağında veya havzasında bulunduğu bilinen, ancak henüz çıkarılmamış ve işlenmemiş maden cevherleri.
8173rezerv dilimibk. altın dilimi
8174rezerv fonGelecekte yapılacak ödemeler için ihtiyat olarak ayrılan para.
8175rezerv hareketleribk. resmi rezervler hesabı
8176rezerv paraSahip olduğu güvenilirlik ve istikrarlılık özellikleri nedeniyle hükümetlerin uluslararası ödemelerde kullanmak üzere tuttukları yabancı para.
8177rezerv tranşıbk. altın dilimi
8178rıhtım resmibk. dışalım vergisi
8179rıhtımda teslimDenizyolu taşımacılığında malın dışsatımcı tarafından dışalımcıya adı belirtilen varış limanında gümrük vergileri ödenmiş olarak yapılan teslim biçimi.
8180rıhtımdan rıhtımaMalın, taşıyıcının rıhtımdaki yerinde yüklenmesi ve varış rıhtımındaki yerinde teslim alınması.
8181rıhtımdan ticarethaneyeMalın, taşıyıcının rıhtımdaki yerinde yüklenmesi ve varış yeri olan ticarethanede konsinye tarafından teslim alınması.
8182rialbk. riyal
8183Ricardo büyüme kuramıbk. klasik büyüme kuramı
8184Ricardo etkisiKredi genişlemelerinin tüketim malları istemini artırarak tüketim malları sanayilerindeki fiyatları ve dolayısıyla da kârları yükseltirken reel ücretleri düşüreceğini, bu sürecin firmaları emek yoğun üretim tekniğine yönlendirerek yatırım malları üreten k
8185Ricardocu büyüme kuramıbk. klasik büyüme kuramı
8186riskİktisadi karar birimlerinin verecekleri kararlar sonucunda ortaya çıkacak getiriyi olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleşme olasılığı, diğer bir deyişle olayların gerçekleşme olasılığının bilindiği durum. krş. belirsizlik
8187risk alanbk. risk sever
8188risk altında kararolayların gerçekleşme olasılıklarını bilindiği, ancak hangi olayın gerçekleşeceğinin bilinmediği durumda karar birimlerinin davranış biçimi. krş. belirsizlik altında karar
8189risk derecelendirme kuruluşubk. derecelendirme kuruluşu
8190risk derecelendirmesiÜlke, kurum, kredi ve yatırım araçlarının değerlendirme sonrası belirlenen risklerinin yüksek, orta, düşük gibi çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir