İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8221Roosa planıYeni altın sunumlarının artırılmasına bağlı olarak yeni rezerv merkezleri oluşturulması, dolar ve sterlinin yerine diğer para birimlerinin de yeni anahtar para olarak kullanılmasıyla uluslararası likidite sorununun çözülebileceğini öne süren ABD Hazine Ba
8222Roosa tahvilleriDoların değerindeki düşmeye karşı güvence isteyen ülkelerin para birimleri cinsinden ABD Hazinesi tarafından 1962 yılında çıkarılmaya başlanan, vadeleri on sekiz ile yirmi yedi ay arasında değişen ve o dönemin hazine bakanının adıyla anılan tahvil.
8223Rosenstein-Rodan kuramıbk. büyük itiş kuramı
8224Rostow kuramıbk. Rostowgil büyüme aşamaları
8225Rostowgil büyüme aşamalarıGeleneksel toplum, kalkışa hazırlık aşamasındaki toplum, kalkışa geçme aşamasındaki toplum, olgunlaşma aşamasındaki toplum ve yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum biçiminde Rostow tarafından gruplandırılan iktisadi büyüme aşamaları.
8226rotatif akreditifbk. dönen akreditif
8227royaltibk. telif hakkı ücreti
8228römizbk. havale 3
8229röprodüksiyonbk. yeniden üretim
8230RSIbk. göreli güç dizini
8231RSI göstergesibk. göreli güç dizini
8232rücu edilebilir akreditifbk. dönülebilir akreditif
8233rücu edilemez akreditifbk. dönülemez akreditif
8234rücu hakkıÖzellikle müteselsil borç ilişkilerinde, başkalarını da ilgilendiren bir borcu ödeyen kişinin, diğer kişilerin hesabına düşen kısmın, kendisine geri ödenmesini isteme hakkı.
8235rüçhan hakkıbk. öncelik hakkı 1
8236rüçhan hakkı pazarıbk. öncelik hakkı piyasası
8237rüçhanlı hisse senedibk. öncelik haklı hisse senedi
8238Rüsumat Memurları Mektebibk. Gümrük Darüttalimi
8239Rüsumu Sitte AnlaşmasıOsmanlı İmparatorluğu ile iç borç sağlayan Galata Bankerleri gibi yerli alacaklılar arasında 1879 yılında yapılan ve tütün, tuz, şeker, ispirto gibi temel maddelerden sağlanan gelirlerin borçların ödenmesi amacıyla kullanılmasını öngören anlaşma.
8240Rüsumu Sitte İdaresiTütün, tuz, pul, alkollü içkiler, balık avı vergisi ve ipek vergisi olmak üzere altı adet vergiden oluşan vergileri yönetme yetkisiyle 1879 yılında kurulan ve 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye İdaresi'ne dönüştürülen idare.
8241Rüsümat EmanetiGümrükte işlemlerin düzenlenmesi, personelin niteliğinin yükseltilerek görev ve yetkilerinin belirlenmesi için 1861 yılında kurulan, 1909 yılında kaldırılarak genel müdürlüğe dönüştürülen ve 1931 yılında tasfiye edilen kurum.
8242rüşvetBir işin yasa dışı olarak daha kolay ve çabuk yapılması için o işte görevli kişiye sağlanan aynî veya parasal çıkar.
8243Rybzcynski önermesiİki üretim faktörünün olduğu bir ekonomide, teknoloji değişmezken, faktörlerden birinin sunumundaki beklenmedik bir artışın o faktörü yoğun olarak kullanan malın üretimini göreli olmaktan da öte mutlak anlamda artıracağı, öteki faktörü yoğun olarak kullan
8244Rybzcynski teoremibk. Rybzcynski önermesi
8245sabit aktiflerbk. sabit varlıklar
8246sabit büyüme oranı modelibk. Gordon büyüme modeli
8247sabit değerlerbk. sabit varlıklar
8248sabit döviz kuru sistemibk. sabit kur sistemi
8249sabit faizli tahvilVade sonuna kadar belirli dönemlerde sabit bir faiz ödeme yükümlülüğüyle çıkarılan tahvil.
8250sabit fiyatlarla gayrisafî millî hasılabk. reel gayrisafî millî hasıla

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir