İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8371satım fiyatıbk. istenen fiyat
8372satım opsiyonubk. satım seçme yetkisi
8373satım seçme yetkisiAlıcısına, belirli bir tarihte veya tarihe kadar bir varlığı belirli bir fiyattan satma hakkı veren sözleşme. krş. alım seçme yetkisi
8374satımcaMalın değerini ve niteliklerini belirten belge.
8375satımcıbk. satıcı
8376satınalmaBir birim mal, hizmet ya da üretim faktörünün piyasa fiyatından edinimi.
8377satınalma fiyatıbk. piyasa fiyatı
8378satınalma gücüBir birim para, likit varlık ya da kişinin belli bir dönemde sahip olduğu gelirle satın alabileceği mal veya hizmet miktarı.
8379satınalma gücü aktarımı1. Uygulanan bir iktisat politikası sonucunda, bir ekonomide karar birimleri, bölgeler ve/veya kesimler arasında birinin aleyhine diğerlerinin lehine satınalma gücünde ortaya çıkan değişim. 2. Döviz kurları ve/veya faiz oranlarındaki değişim sonucunda, ül
8380satınalma gücü değerdeşliğiİki ülke parası arasındaki denge döviz kurunun söz konusu ülke paralarının yurtiçi satın alma güçlerine göre belirleneceğini açıklayan ve Gustav Cassel tarafından geliştirilen yaklaşım.
8381satınalma gücü dizini1. Satınalma gücünde ortaya çıkan değişmeleri gösteren dizin. 2. Dünyanın çeşitli yerlerindeki işçilerin elde ettikleri gelirle kendisinin ve ailesinin gereksinimlerini karşılayabilme derecelerini karşılaştırmalı olarak gösteren dizin.
8382satınalma gücü endeksibk. satınalma gücü dizini
8383satınalma gücü paritesibk. satınalma gücü değerdeşliği
8384satınalma gücü riskibk. enflasyon riski
8385satınalma gücü yaşam evresi bölümlemesiBireyin içinde bulunduğu yaşam döneminin satınalma davranışlarını etkilediği varsayımına dayanarak türdeş olmayan bir piyasanın türdeş piyasalar biçiminde sınıflandırılması.
8386satınalma gücünün transferibk. satınalma gücü aktarımı
8387satınalma opsiyonubk. satım seçme yetkisi
8388satışSatıcı ile alıcı arasında yapılan ve malın belli bir bedel karşılığında mülkiyetinin alıcıya devredilmesine dayanan işlem.
8389satış artırma indirimiÜretici firmanın, malının satışını artırmak için özel bir çaba gösterecek toptancı veya perakendeciye yönelik yaptığı fiyat düşürümü.
8390satış bedeli yöntemiBir ülkeye dışsatım amacıyla yapılan satışta satış sırasında ortaya çıkan ve dışalım eşyası ile ilgili olan tüm unsurların değerlerini de kapsayacak biçimde fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın belirlenmesine dayanan yöntem.
8391satış belgesibk. kesin fatura
8392satış emribk. borsa emri
8393satış etkililiği sınamasıPazarlamada kullanılan bir araç veya tekniğin ne kadar etkili olduğunu saptamak için yapılan sınama.
8394satış etkililiği testibk. satış etkililiği sınaması
8395satış faturasıbk. kesin fatura
8396satış finansman şirketiKüçük perakendeci işletmelerin taksitli satışlardan doğan alacaklarını belli bir kırdırım karşılığı devralıp onlara nakit para sağlayan kuruluşlar.
8397satış fiyatıbk. piyasa fiyatı
8398satış garantisibk. aracılık yüklenimi
8399satış geliştirmeMal ve hizmet satışını özendirmek amacıyla kullanılan her türlü araç ve/veya etkinlikler bütünü.
8400satış hacmiBelirli bir dönemde satılan malların toplam miktarı ya da değeri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir