İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8401satış harcamalarıMalların pazarlanması ve satışı amacıyla, örnek ürün gönderme, reklam, paketleme gibi firmanın katlandığı her türlü harcama.
8402satış iskontosubk. indirim
8403satış makinesiİçindeki malları satın alabilmek için madeni para ya da jeton kullanılan makine.
8404satış masraflarıbk. satış harcamaları
8405satış özendirme primiÜretici veya dağıtımcı firmaların, çalıştıkları perakendici firma veya satış elemanlarına rakiplerinin ürünleri yerine kendi ürünlerini satmaları için her satışta verdikleri prim.
8406satış sonrası hizmetlerMalın satılmasından sonra satıcının alıcıya sağlamış olduğu, kurma, bakım, yedek parça sağlama gibi hizmetler bütünü.
8407satış sözleşmesiSatış konusu olan malın cinsi, miktarı, üretim yılı, fiyatı, teslim şekli ve tarihi, ödeme biçimi gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenen sözleşme. krş. akreditif, öneri fatura, kesin fatura
8408satış tahminiBir malın satış miktarına yönelik belirli bir dönem için yapılan tahmin.
8409satış temsilcisiAracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen kişi veya işletme.
8410satış vergisibk. gider vergisi
8411satış yönetimiBir işletmenin satış etkinliklerinin planlanması, yönlendirilmesi ve denetimine yönelik olarak yapılan her türlü etkinlik.
8412satışlıkbk. dükkan
8413savaş ekonomisiSavaş döneminde veya savaş çıkma olasılığının bulunduğu durumda iktisadi kaynakların, savaşın gerektirdiği malların üretimine yönlendirildiği, üretim, bölüşüm ve tüketim kararlarının devletin denetiminde olduğu iktisadi durum.
8414savaş ödencesiSavaşta yenilen devletin, yenen devlete vermiş olduğu zarara karşılık ödemek zorunda olduğu ödence.
8415savaş sigortasıSavaştan doğabilecek zararlara karşı yapılan sigorta.
8416savaş tazminatıbk. savaş ödencesi
8417savunma harcamalarıAskeri araç-gereç temini, askeri tesislerin yapımı, bakım, onarımı, sivil savunma gibi ülkenin ulusal güvenIiğini sağlamak amacıyla yapılan her türlü harcama.
8418Savunma Sanayii Destekleme FonuTürkiye'de savunma sanayine sürekli ve istikrarlı kaynak sağlayarak geliştirmek amacıyla 1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la kurulan ve kaynağını tekel ürünleri, akaryakıt ve şans oyunlarına konan vergilerin oluşturduğu bütçe dışı fon.
8419savunmacı açık piyasa işlemleriMerkez Bankasının parasal tabanın cari düzeyini korumak amacıyla yapmış olduğu açık piyasa işlemleri. krş. dinamik açık piyasa işlemleri, arındırım
8420savunmacı esneklikRakipler, devlet, doğa koşulları, istem ve genel iktisadi düzeyde meydana gelecek değişmelerden kaynaklanacak riskler karşısında işletmelerin söz konusu riskleri ortadan kaldırma yönünde izledikleri iki politikadan biri. Bu tutumda nötrleştirme ve denkleş
8421savunmacı fiyatlamaFirmanın mevcut piyasa payını kaybetme olasılığı durumunda piyasa payını korumak veya yeni firmaların piyasaya girişini önlemek amacıyla yapılan fiyatlandırma politikası. krş. saldırgan fiyatlama
8422savunmaya yönelik açık piyasa işlemeleribk. savunmacı açık piyasa işlemleri
8423Say kanunubk. Say yasası
8424Say yasasıHer sunumun kendi istemini yaratacağını ileri süren ve J. B. Say tarafından geliştirilen yasa.
8425saydamlıkIşığı geçirebilme özelliği.
8426saygınlık fiyatlandırmasıTüketicilerin piyasada satılan malın fiyat ve kalitesi arasında tek yönlü doğrudan bir ilişkinin olduğuna inandığı durumda, malın kalitesinin yüksek olduğu izlenimi yaratılarak fiyatın yüksek olarak belirlenmesi.
8427sayısal esneklikİstem değişikliklerine, değişen teknolojik koşullara ve üretim biçimlerine bağlı olarak firmaların işlendireceği işgücü miktarını belirleyebilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, ücret esnekliği
8428sayısal faydaSayısal fayda kuramına göre mal ve hizmetlerin tüketiminden elde edilip sayısal olarak ölçülebilen fayda.
8429sayısal fayda kuramıFaydanın sayısal olarak ölçülebileceğini ileri süren A. Marshall, W.S. Jevons, K. Menger ve L. Walras gibi iktisatçıların, tüketici davranışlarını tüketicinin akılcılığı, azalan marjinal fayda ve toplanabilir fayda varsayımlarına dayanarak açıkladıkları f
8430sayışmaBir işlemden doğan alacakların diğer bir işlemden doğan borçların ödenmesinde kullanılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir