İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8551sermaye akımlarıbk. sermaye hareketleri
8552sermaye artırımıBir şirketin kayıtlı sermayesinin bedelli sermaye artırımı ve/veya bedelsiz sermaye artırımı biçiminde artırılması.
8553sermaye bilânçosubk. sermaye hesabı
8554sermaye birikim fonlarıFirmanın sermaye fonlarının yer aldığı bütçe kalemi.
8555sermaye birikimi1. Bir ekonomide zaman içerisinde sermaye stokunda meydana gelen artış. krş. yatırım 2. Marksist kuramda, üretim süreci sonucunda elde edilen artık değerin bir kısmının sermayeye dönüştürülme süreci.
8556sermaye bütçelemesiYeni makine alımı, makine yenilenmesi, yeni tesis kurulması, yeni ürün geliştirilmesi ve araştırma-geliştirme projeleri gibi potansiyel uzun dönem yatırımlarının belirlenme süreci.
8557sermaye çarpanıbk. sermaye çoğaltanı
8558sermaye çıkışıbk. sermaye dışsatımı
8559sermaye çoğaltanıTüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam sermayede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı.
8560sermaye değeriFirmanın yıllık gelirinin piyasa faiz oranına bölünmesiyle hesaplanan değer.
8561sermaye dışalımıDiğer ülkelerdeki yerleşik kişilerin bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve dolaylı yabancı sermaye yatırımı biçiminde gerçekleştirmiş oldukları yatırım.
8562sermaye dışsatımıBir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve dolaylı yabancı sermaye yatırımı biçiminde gerçekleştirmiş oldukları yatırım.
8563sermaye fonlarıArsa, bina, donanım, altyapı yenilemesi veya inşası ile işletmenin etkinliklerini sürdürebilmesi için ayrılan fonlar.
8564sermaye geliri1. Büyük sermaye harcamalarını karşılamak için kullanılan gelir. 2. bk. sermaye kazancı 2 3. (capital reveneu) Finansal olmayan varlıkların satışından elde edilen gelir.
8565sermaye giderleribk. sermaye harcamaları
8566sermaye girişibk. sermaye dışalımı
8567sermaye harcamalarıSermaye mallarını satın almak veya değerini artırmak için yapılan harcamalar.
8568sermaye hareketleriDaha yüksek getiri oranı sağlamak amacıyla sermayenin bir ülkeden diğer ülkeye hareketi. krş. kısa vadeli sermaye hareketleri, uzun vadeli sermaye hareketleri
8569sermaye hareketleri hesabıbk. sermaye hesabı
8570sermaye hesabıBir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerdeki yerleşik kişiler ile yapmış oldukları kısa ve uzun dönemli sermaye hareketlerinin yer aldığı ödemeler bilançosu temel hesaplarından biri.
8571sermaye ihracıbk. sermaye dışsatımı
8572sermaye ithalibk. sermaye dışalımı
8573sermaye kaçışı1. Bir ülkedeki iktisadi ve siyasi belirsizlikler veya risklerin oluşmasına bağlı olarak sermayenin hızlı bir biçimde ülke dışına çıkması. 2. Kambiyo denetiminin olduğu ülkelerde, sermayenin yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkarılması.
8574sermaye kaybıTaşınır veya taşınmaz değerlerin satış fiyatı ve alış fiyatı arasındaki negatif fark.
8575sermaye kazancıTaşınır veya taşınmaz değerlerin satış fiyatı ve alış fiyatı arasındaki pozitif fark.
8576sermaye kazancı vergisiSermaye kazancının gerçekleşmesi durumunda elde edilen parasal gelir üzerinden alınan vergi.
8577sermaye kullanan teknikbk. emek tasarruf edici teknik
8578sermaye kullanan teknolojik gelişmebk. emek tasarruf edici teknolojik gelişme
8579sermaye maliyetibk. 1. faiz 1 2. sermayenin marjinal etkenliği
8580sermaye maliyetleribk. sermaye harcamaları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir