İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8671sıkıştırmaBir yarışçıyı, türlü biçimde sıkıştırarak yarışlık kıyısına atma (yasak davranışlardandır).
8672sınai anamalcılığıbk. sanayi kapitalizmi
8673sınai endeksbk. sanayi dizini
8674sınai haklarBuluş, ticari marka, ticaret ve hizmet markaları, ticaret unvanı ve işletme adı, köken imi, endüstriyel tasarım gibi fikir ürünlerine ulusal ve uluslararası yasalara dayanarak verilen koruma hakkı.
8675sınai iktisatbk. sanayi iktisadı
8676sınai kapitalizmibk. sanayi kapitalizmi
8677sınai kompleks çözümlemesibk. sınai yapı çözümlemesi
8678sınai merkantilizmbk. Fransız merkantilizmi
8679sınai yapı çözümlemesiBir bölgeye ilişkin en uygun kalkınma projelerini belirleyebilmek için, farklı sanayi etkinliklerinin çeşitli bileşimlerinin maliyet üstünlüklerini öngörmeye yönelik çözümleme.
8680sınıf1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir taksonomik terim olup takımların bir araya gelmesiyle oluşur. Örnek: Pisces (Balıklar). 2. Bazı böcek sosyetelerinde görülen şekil farklılıkları olup belli bir görevi yapan birey toplulukları. İşçi, eş, kr
8681sınıf mücadelesiTarihi değişimin üretici güçler arasındaki çatışmaya bağlı olduğu düşüncesinden hareketle, emekçilerin iktisadi ve siyasi düzeni değiştirmek amacıyla sermaye sahipleriyle yaptıkları her türlü mücadele.
8682sınır fiyat1. Tekel ve azel piyasalarında etkinlik gösteren firmaların, aynı maliyet yapısına sahip diğer firmaların piyasaya olası girişlerini önleyecek biçimde, genellikle ortalama maliyetin altında belirledikleri fiyat. 2. Borsa oyuncusunun aracı kuruma alım yapm
8683sınır fiyatlamaSınır fiyata dayanan fiyatlama yöntemi.
8684sınır rejimiSınır ticaretindeki gümrük denetleme ve işlemlerine ait düzenlemeler bütünü.
8685sınır ticaretiAynı kara parçası üzerinde birbiriyle sınırı olan ülkeler arasında yapılan ticaret. krş. kıyı ticareti
8686sınırda teslimMalların dışsatım işlemleri tamamlandıktan sonra satıcı tarafından dışalımcı ya da dışsatımcı ülkenin sınırında adı belirtilen yerde alıcıya teslim biçimi.
8687sınırlayıcı varsayımlarModelin önsavının temelini oluşturan ve geçersiz olması halinde önsavın da geçerliliğini yitirmesine neden olan varsayımlar.
8688sınırlı bütçe yineleme yöntemiBütçe dönemi sona erdiğinde hesapların kapanmayıp belirlenmiş bir tarihe kadar eski bütçe uygulamasının devam etmesine dayanan bir bütçe dönemi hesap kapatma yöntemi. krş. sınırsız bütçe yineleme yöntemi
8689sınırlı eksersiz yöntemibk. sınırlı bütçe yineleme yöntemi
8690sınırlı emirBorsa oyuncusunun aracı kuruma sınır fiyat kapsamında verdiği emir.
8691sınırlı ortaklıkbk. limited şirket
8692sınırlı sorumlu ortakbk. komanditer
8693sınırlı sorumlulukbk. komanditer
8694sınırsız bütçe yineleme yöntemiBütçe dönemi sona erdiğinde hesapların kapanmayıp eski bütçe uygulamasının işlemler sona erinceye kadar devam etmesine dayanan bir bütçe dönemi hesap kapatma yöntemi. krş. sınırlı bütçe yineleme yöntemi
8695sınırsız eksersiz yöntemibk. sınırsız bütçe yineleme yöntemi
8696sınırsız emirBorsa oyuncusunun, aracı kuruma bir taşınır değerin alım ya da satımı amacıyla fiyata ilişkin herhangi bir sınırlama olmadan verdiği emir.
8697sınırsız sorumlu ortakbk. komandite
8698sınırsız sorumlulukbk. komandite
8699sırasal fayda kuramıFaydanın sayısal olarak ölçülemeyeceğini yalnızca malların faydaları bakımından sıralanabileceğini ileri süren iktisatçıların, tüketici davranışlarını tüketicinin akılcılığı, azalan marjinal ikame oranı ve faydanın toplanamayacağı varsayımlarına dayanarak
8700sırdaş hesapbk. isimsiz hesap

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir