İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8941SWIFTbk. Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu
8942SWIFT kodbk. SWIFT şifre
8943SWIFT kullanıcı grubuÜye ülke kullanıcıları ile Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu merkezi arasında eşgüdümü sağlamak, gerçekleşen veya planlanan gelişmeleri ülkelerdeki kullanıcı bankalara aktarmak ve bankalar tarafından sürdürülen çalışmaların eşgüdüm içerisind
8944SWIFT şifreDünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu üyeleri arasındaki para aktarımlarında kullanılan ve her bankaya özgü sekiz ile on bir arasında harf veya sayıdan oluşan bir şifre sistemi.
8945swing kredisibk. hareketli kredi
8946switch ticaretibk. kaydırma ticaret
8947SYİGbk. safî yurtiçi gelir
8948SYİHbk. safî yurtiçi hasıla
8949şahıs şirketiOrtaklarının alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olduğu adi şirket, kolektif şirket, adi komandit şirketten oluşan, ortakların birbirine güvenine dayanan bir şirket türü. krş. sermaye şirketi
8950şahsi gelirbk. kişisel gelir
8951şahsi kredibk. kişisel kredi
8952şahsi tasarrufbk. kişisel tasarruf
8953şartlı muafiyet sistemibk. koşullu bağışıklık sistemi
8954şartlılık ilkesibk. koşulluluk
8955şartnameSatın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendikleri koşulları belirleyen resmî belge.
8956şeffaflikbk. saydamlık
8957şehir ekonomisibk. kentleşme iktisadı
8958şehirdışı çekbk. mahalli olmayan çek
8959şehiriçi çekbk. mahalli çek
8960şehirleşmeKöyden kente göçle birlikte kentsel nüfusta yaşanan önemli artış. krş. kırsallaşma
8961şekil faydasıbk. biçimsel fayda
8962şerefiyeBir bölgeye sağlanan altyapı ve bayındırlık hizmetlerinden dolayı taşınmaz mallarının değeri artan kişilerin söz konusu hizmetleri sağlayana yaptıkları vergi benzeri ödeme.
8963şirketbk. kuruluş
8964şirket anamalıbk. şirket sermayesi
8965şirket birleşmesibk. birleşme
8966şirket sermayesiOrtakların şirkete koydukları veya ödemeyi taahhüt ettikleri para ve mal.
8967şubebk. dal
8968şube bankacılığıbk. perakende bankacılık
8969şufa hakkıbk. öncelik hakkı 2
8970şüpheli alacaklarİşletmenin tahsil edilmesi şüpheli hale gelmlş, ödenme olasılığı çok az olan alacakları.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir