İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9241ucuz para1. Düşük faiz oranlarından sağlanan kredi. 2. bk. ucuz para politikası
9242ucuz para politikasıPara sunumunun artırılmasına bağlı olarak faiz oranını düşürerek kredi maliyetlerini azaltan genişletici para politikası.
9243ufak parabk. bozuk para
9244ufak ülkebk. küçük ülke
9245ufaklıkbk. bozuk para
9246ufaklık parabk. bozuk para
9247uğraşıbk. iş 3
9248uğraşı hastalığıbk. meslek hastalığı
9249ulaştırmabk. taşıma
9250ulaştırma iktisadıUlaştırma kesiminin yapısı, örgütlenmesi ve işlevini iktisadi ve istatistiki kavram ve yöntemleri kullanarak çözümleyen iktisadın bir alt dalı.
9251ultra emperyalizmBirinci Dünya Savaşı öncesinde başlayan ve sonrasında şiddetlenme olasılığı olan durgunluğun sona erdirilebilmesi ve kapitalist sistemin yaşayabilmesi için emperyalist ülkelerin bir araya gelip kartel oluşturarak kendi aralarındaki çelişkiyi giderebileceğ
9252Ulusal 100 Endeksibk. İMKB Ulusal-100 Dizini
9253Ulusal 50 Endeksibk. İMKB Ulusal-50 Dizini
9254ulusal borçBir ülkenin iç ve dış borçlarının birikimli toplamı.
9255ulusal bütçebk. bütçe 1
9256ulusal ekonomiBir ülkede mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleştirildiği sistem.
9257ulusal gelirbk. millî gelir
9258ulusal hesaplar sistemibk. milli gelir hesapları sistemi
9259ulusal kamu mallarıbk. orta malları
9260ulusal kentsoylu sınıfUlusal kaynakları yabancıların sömürüsüne karşı koruduğu düşünülen, diğer bir deyişle emperyalizm karşıtı kentsoylu sınıf.
9261ulusal pazarbk. iç piyasa
9262ulusal saymanlıkbk. millî gelir muhasebesi
9263ulusal sermayebk. sermaye 2
9264ulusal servetBir ülkenin yerli iktisadi karar birimlerinin sahip olduğu belli bir ana kadar birikmiş varlıklarının toplam parasal değeri.
9265ulusal sigortaİşçi ve işverenlerden kesilen katkı paylarına dayalı, sağlık hizmetlerinin yanı sıra işsiz, hasta ve emeklilere yönelik olarak İngiltere'de 1911 yılında uygulanmaya başlanılan ve 1946 yılında kapsamı genişletilen sigorta sistemi.
9266Ulusal-30 Endeksibk. İMKB Ulusal-30 Dizini
9267ulusallaştırmabk. millîleştirme
9268ulusararası resmi kredilerBir ülkenin başka bir ülkeden veya uluslararası bir kuruluştan sağladığı krediler.
9269uluslarararası sermayebk. sermaye 2
9270uluslararası alacaklandırmaAlacaklandırmanın dışsatımcı veya dışalımcı adına yapılması. krş. yurtiçi alacaklandırma

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir