İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9511ürün yenilikBuluş veya yenilik sonucu ortaya yeni bir ürünün çıkmasını sağlayan teknolojik gelişme.
9512ürün yok etmeFiyatların düşmesini önlemek amacıyla, özellikle tarımsal ürün piyasalarında, ürünün yakılma, dökülme veya benzeri yollarla imha edilmesi.
9513üst malî yöneticiMalî risklerin yönetimi, malî planlama, muhasebe kayıtlarının tutulması ve denetimi gibi etkinliklerin sorumluluklarını üstlenen, bunları başyöneticiye rapor eden ve genellikle görev yaptığı kurumun yönetim kurulunda üyeliği de bulunan üst düzey yönetici.
9514üstbirlik1. Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu. 2. Çeşitl
9515üstlenme sorunu hipotezibk. üstlenme sorunu önsavı
9516üstlenme sorunu önsavıFinansal krizlerin ahlakî çöküntü ve ilk günah önsavından değil, kurumsal yapıların zayıflığı yüzünden kaynaklandığını ileri süren sav.
9517üstün malbk. normal mal
9518üstün seçenekbk. üstün strateji
9519üstün stratejiOyun kuramında bir oyunda oyuncunun rakibin tüm stratejilerine verebileceği en iyi yanıt.
9520üstün strateji dengesiOyun kuramında birden fazla seçeneğe sahip iki veya daha fazla oyuncudan her birinin tek bir üstün seçeneğe sahip olduğu tam strateji denge durumu.
9521üstünlükKendisine yapılan kural dışı davranışlara karşın, topu rahatlıkla kullanabilen ve süren oyuncunun durumu.
9522üstyapıEkonomik altyapının etkisinde gelişen hukuk, ahlak, eğitim, sanat, din ve benzeri alanlarla ilgili düzgü, ilke ve kurallardan oluşan toplumsal yapı.
9523ütopik sosyalizmEşitlikçi bir toplum yaratmak amacıyla özel mülkiyet ve miras hakkının kaldırılması, toplumun tüm bireylerine her konuda eşit şans tanınması, üretim araçları mülkiyetinin topluma devreldilmesi gibi ilkeleri savunan ve başlıca temsilcileri S. Simon, C. Fou
9524ütopyacı toplumculukbk. ütopik sosyalizm
9525V cetveliTürkiye Cumhuriyeti bütçesinde vatani hizmet aylıklarını gösteren cetvel.
9526vadeli fiyatBelirlenmiş bir tarihte teslim edilecek belli miktarda mal, taşınır değer, para veya başka bir mali aracın teslim tarihindeki fiyatı.
9527vadeli işlemBelirlenmiş bir tarihte teslim edilmek üzere önceden belirlenmiş bir fiyattan belli bir miktarda mal, taşınır değer, para veya başka bir mali aracın teslim edilmesine yönelik alım satım işlemleri.
9528vadeli mevduatBelirli bir faiz geliri elde etmek amacıyla belirli bir süre sonunda çekmek üzere yatırılan mevduat.
9529vadeli piyasaVadeli işlemlerin yapıldığı örgütlü piyasa.
9530vadeli satışSatış bedelinin belirlenmiş bir tarihte alınması veya satılan malın belli bir tarihte teslim edilmesi yoluyla yapılan satış.
9531vadesiz mevduatİstenildiği anda çekilebilen ve üzerine çek yazılabilen mevduat.
9532varantbk. rehin senedi
9533varış ülkesi1. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin ulaştırıldığı veya götürüldüğü ülke. 2. Göçmen kaçakçılığına ve insan ticaretine konu olan kişilerin ulaşmak istedikleri veya götürülmek istendikleri ülke.
9534varlıkFelsefenin temel kavramlarından biri ilkin Parmenides kullanmış. 1. Var olan şey var olduğu söylenen şey var olanın varoluşu. (Var olan şeylerle varlık arasındaki ayrım, doğru ile doğruluk arasındaki ayrım gibidir doğru olan birçok şeyler vardır, ama doğr
9535varlık satışıKuruluşların aktifindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının mülkiyetinin bedel karşılığında devredilmesi.
9536varlık vergisiTürkiye'de ikinci dünya savaşı ortamının neden olduğu mali sıkıntıları aşmak amacıyla Kasım 1942 tarihinde kabul edilip Mart 1944 tarihinde kaldırılan 4530 sayılı yasayla gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları her türlü taşınır ve taşınmaz ile paradan
9537varlıkların kazanma gücübk. aktif getirisi
9538varsayımsal değişimAzel piyasasında, bir firmanın genellikle üretim veya fiyata ilişkin kararlarında rakiplerinin tepkilerini kendi kararları olarak kabul ettiği varsayım.
9539varsıl erkZenginlerin iktidarına dayanan politik sistem.
9540vasıflı işçibk. nitelikli işçi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir