İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9751yüksek riskli yatırım fonlarıbk. yüksek riskli fonlar
9752yüksek uzlaştırma kurulubk. uzlaştırma kurulu
9753yükselen piyasalar1. Ortalama potansiyel büyüme hızının üzerinde büyüyen ve göreli olarak düşük kişi başına gelire sahip olan azgelişmiş ülkeler. 2. Yerleşik piyasalardan daha yüksek getiri, risk ve dalgalanmaların olduğu gelişmekte olan ülkelerin mali piyasaları.
9754yükselmekte olan ülkelerbk. az gelişmiş ülkeler
9755yükümlülük sigortasıÜçüncü şahısların zararlarını karşılamak amacıyla yaptırılan sigorta.
9756yürütme gecikmesiİktisat politikası yapıcılarının yeni bir politika uygulamaya karar vermelerinden politika araçlarını değiştirmelerine kadar geçen zamanı ifade eden iç gecikme türü. krş. algılama gecikmesi, yasama gecikmesi, veri gecikmesi.
9757yüzde vergibk. düz oranlı vergi
9758yüzdelikBir sıklık dağılımında belli bir yüzdeliğin altında kalan denek kümesinin yüzdesi.
9759yüzdelikçibk. simsar
9760yüzen kurbk. esnek kur
9761yüzen kur sistemibk. esnek kur sistemi
9762yüzeysel iktisat yaklaşımıMarksist iktisada göre iktisadi olayları çözümlerken nesneler arasındaki ilişkilerden insanlar ve sınıflar arasındaki ilişkiIere geçemeyen ve dolayısıyla görünenlerin ötesine gidemeyen ve görünüşle yetinen iktisat anlayışı.
9763zaman gecikmesibk. gecikme
9764zamana göre esneklikbk. esnek çalışma saatleri
9765zarardan sakınmaYatırımcının elindeki bir finansal aracın ya da portföyün gelecekteki spot fiyatında meydana gelebilecek düşmeye karşı kendisini korumak için vadeli işlem sözleşmesi yapması. krş. sakınma
9766zayıf üstün malbk. zorunlu mal
9767zeametOsmanlı İmparatorluğu toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin akçeyle yüz bin akçe arasında olan topraklardan alınan vergi.
9768zımni deflatörbk. 1. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi 2. gayrisafî yurtiçi hasıla indirgeyicisi
9769zımni fiyat deflatörübk. 1. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi 2. gayrisafî yurtiçi hasıla indirgeyicisi
9770Zimmermann toplum biçimleriHomerik, Aristofanik, Hesiodik olarak Zimmermann tarafından adlandırılan üç toplum biçimi.
9771ziraatbk. tarım
9772zirvebk. doruk
9773Zorla Çalıştırma SözleşmesiAskerlik hizmeti, mahkûmların belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, savaş, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlar dışında zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngören ve 1930 yılında kabul edilen temel uluslararası ç
9774Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması SözleşmesiZorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve işbırakımını, katılanları ceza
9775zorunlu gereksinimlerBeslenme, giyinme, barınma gibi insan yaşamı için zorunlu olan gereksinimlerin tümü.
9776zorunlu karşılık oranı1. Bankaların topladıkları mevduat karşılığında Merkez Bankasına yatırmak zorunda oldukları yasayla belirlenen oran. 2. Bankaların topladıkları mevduat karşılığında Merkez Bankasına yatırmak zorunda oldukları miktar ile kasa parası toplamının mevduat ve y
9777zorunlu karşılıklar1. Bankaların topladıkları mevduatın, zorunlu karşılık oranı üzerinden Merkez Bankasına yatırılan kısmı. 2. Bankaların topladıkları mevduatın, zorunlu karşılık oranı üzerinden Merkez Bankasına yatırılan kısmı ile kasa parası toplamı.
9778zorunlu malİstem gelir esnekliği sıfır ile bir arasında olan normal mal.
9779zorunlu tasarrufDevletin iktisadi karar birimlerine vergi gibi çeşitli kesintilerle istekleri dışında yaptırdığı tasarruf.
9780züppe etkisiTüketicilerin bir mala yönelik istem miktarının o malı kullanan tüketici sayısı arttıkça azalması. krş. Veblen etkisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir