İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1051bireysel sunum çizelgesiBir üreticinin, ürettiği malın fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren çizelge.
1052bireysel sunum eğrisiBir üreticinin, üretim faktörleri fiyatları ve üretim teknolojisinin sabit olduğu varsayımı altında, bir maldan satmak istediği miktar-fiyat bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri.
1053bireysel sunum fonksiyonuBir üreticinin bir mala yönelik sunumu ile o malın fiyatı, diğer malların fiyatları, üretim faktörlerinin fiyatları, üretim teknolojisi, vergiler ve sübvansiyonlar arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.
1054bireysel talepbk. bireysel istem
1055bireysel talep eğrisibk. bireysel istem eğrisi
1056bireysel talep fonksiyonubk. bireysel istem fonksiyonu
1057bireysel talep kaymasıbk. bireysel istem kayması
1058bireysel talep şedülübk. bireysel istem çizelgesi
1059bireysel tasarrufTüketicinin elde ettiği gelirin harcanmayan kısmı.
1060bireysel tüketim fonksiyonubk. tüketim fonksiyonu 1
1061bireysel tüketim harcamasıTüketicinin satın aldığı mal ve hizmetler için yapmış olduğu harcama.
1062birikim1. Mal ve sermayenin toplanıp çoğalma süreci. 2. Tasarrufların yeni yatırımlar şeklinde sermaye stokuna eklenmesi. 3. İşletme kârının kâr payı olarak dağıtılmayıp özkaynağa eklenmesi.
1063birim elastikiyetbk. birim esneklik
1064birim esnek istemBir malın fiyatındaki oransal değişmenin o malın istem miktarında ters yönde yaratacağı oransal değişmeye eşit olduğu durum, diğer bir ifadeyle esnekliğin mutlak değer olarak bir olması.
1065birim esnek sunumFiyatta meydana gelen oransal bir değişme karşısında sunum miktarının aynı yönde ve aynı oranda değişmesi, diğer bir ifadeyle esnekliğin bir olması.
1066birim esneklikBir fonksiyonel ilişkide bağımsız değişkendeki oransal değişmenin bağımlı değişkende yaratacağı oransal değişmenin aynı olduğu durum. krş. bütünsel birim esneklik
1067birim maliyetbk. ortalama maliyet
1068Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı1930'lu yıllarda Devletçilik ilkesinin benimsenmesiyle sanayileşmenin Devlet eliyle yürütülmesi için seçilmiş tüketim mallarına yönelik sanayi dallarında yatırımların programa bağlanması amacıyla 1933 yılında hazırlanıp, 1934 yılında uygulanmaya konulan p
1069birinci derece fiyat farklılaştırmasıTekel piyasasında üretim yapan firmanın malını, tüketici rantının tamamını ele geçirebilmek amacıyla, her bir tüketiciye ödemeye razı olduğu fiyattan satmasına dayanan fiyatlama stratejisi. krş. ikinci derece fiyat farklılaştırması, üçüncü derece fiyat fa
1070birinci derece senetGöreli olarak en az riskli senet.
1071birinci derecede likiditebk. birinci dereceden likit varlıklar
1072birinci derecede likidite katsayısıPara ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabiliyeti yüksek taşınır değerler toplamının kısa vadeli yükümlülüklere oranı.
1073birinci derecede likit aktiflerbk. birinci dereceden likit varlıklar
1074birinci dereceden likit varlıklarPara ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabiliyeti yüksek ödeme araçları. krş. likiditesi yüksek varlıklar
1075birinci dünya ülkeleriAmerika, Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi gelişmiş kapitalist ülkeler. krş. ikinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri, dördüncü dünya ülkeleri
1076birinci elBir malın doğrudan doğruya ilk üretici, satıcı ya da dışalımcıdan sağlanması.
1077birinci el piyasaHisse senedi, tahvil gibi taşınır değerlerin bir aracı kurum tarafından ilk defa halka sunumunun gerçekleştiği piyasa.
1078birinci en iyi kuramıDevlet müdahalesinin bulunmadığı ve tam rekabet koşullarının geçerli olduğu piyasalarda, özel maliyet-sosyal maliyet veya özel fayda-sosyal faydanının birbirinine eşit olacağını, diğer bir deyişle pareto etkinliğinin gerçekleşeceğini ileri süren kuram. kr
1079Birinci EnternasyonalUluslararası Emekçiler Birliği olarak anılan ve çeşitli işçi örgütlerinin 1864 yılında Londra'da oluşturduğu uluslararası birlik.
1080birinci etkin ücret kuramıÖzellikle azgelişmiş ülkelerde etkin ücret ödenen çalışanların daha iyi beslenerek daha sağlıklı ve dolayısıyla daha verimli olacaklarını ileri süren ve bu ülkeler için 1950'lerin sonunda kanıtlanan kuram. krş. ikinci etkin ücret kuramı, üçüncü etkin ücre

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir