İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1741dağıtım kanalıMal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye fiziksel hareketi ve mülkiyet aktarımıyla ilgili süreç.
1742dağıtım kanalı çatışmasıFirmanın ürettiği mal ve hizmetleri dağıtan işletmelerin birbirine rakip olduğunda ortaya çıkan durum.
1743dağıtım maliyetiMalların üretim merkezinden tüketiciye ulaştırılması amacıyla yapılan giderler.
1744dağıtımcıBelli bir coğrafi bölgede, imâlatçıdan aldığı malları tekrar satan ve imâlatçı ile yaptığı sözleşme gereği söz konusu malların dağıtımına ilişkin özel hakları bulunan gerçek veya tüzel kişi.
1745dahilde işlemebk. dahilde işleme rejimi
1746dahilde işleme izin belgesiDahilde işleme rejimi kararı gereğince dışsatım ile dışsatım sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli dışalım ve/veya yurtiçi alımlara olanak sağlayan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen belge.
1747dahilde işleme rejimiDışsatımı teşvik etmek amacıyla üçüncü ülke girdileri kullanarak üretim yapan firmaya dışalımda gümrük muafiyeti sağlayan bir gümrük rejimi. krş. dahilde işleme rejimi kararı
1748dahilde işleme rejimi kararıDünya piyasa fiyatlarından hammadde sağlayarak dışsatımı artırma, ürünlere uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırma, pazarları geliştirme ve ürünleri çeşitlendirme amacıyla, üretiminde dışalım girdileri kullanılan malların dışsatımı ile dışsatım s
1749dahili kabotajÜlke içi limanlar arasında yük ve yolcu taşıma hakkı.
1750dahili senetbk. yurtiçi poliçe
1751dairesel akımDevletin olmadığı ve dışa kapalı bir ekonomide hanehalkı ile firmalar arasında üretim faktörü, mal ve paranın dolaşımı.
1752dalgalı borçDevletin gelir ve giderleri arasında zaman açısından ortaya çıkan farkı gidermek amacıyla sağladığı kısa vadeli kredi.
1753dalgalı döviz kurubk. esnek kur
1754dalgalı döviz kuru sistemibk. esnek kur sistemi
1755dalgalı faiz oranıSabit olmayıp, ulusal ve uluslararası piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilen faiz oranı. krş. LIBOR
1756dalgalı faizli krediVade süresince faiz oranı sabit olmayan ve piyasadaki kısa dönemli göstergelere bağlı olarak faiz oranı değişebilen kredi.
1757dalgalı faizli tahvilTahvil sahiplerini enflasyonist baskılardan korumak ve tahvile olan istemi artırmak amacıyla çıkarılan ve faiz oranı piyasaya sunumunda sabitlenmeyip, önceden belirlenen gösterge değişkenlere (enflasyon, LIBOR vb.) bağlı olarak faizi değişebilen tahvil.
1758dalgalı kredibk. dalgalı faizli kredi
1759dalgalı kurbk. esnek kur
1760dalgalı kur sistemibk. esnek kur sistemi
1761damga resmibk. damga vergisi
1762damga vergisiKimi ülkelerce, mal girişlerinde gümrük vergisinden ayrı ve ona ek olarak alınan vergi.
1763dampingbk. düşürüm
1764danışman1. Okullarda her öğrenciye kişisel olarak yardım eden ve ayrıca öğrencilerin okulları, aileleri ve çevreleri ile ilgili güçlüklerin çözümünde kılavuzluk yapan görevli. 2. Kılavuzluk ve danışma odalarına baş vuran kimselerin ruhsal, toplumsal, akademik ya
1765dar anlamda fiyat farklılaştırmasıTekel piyasasında firmanın ürettiği ve üretildiği anda tüketilen hizmetler ile elektrik, su ve doğalgaz gibi malları farklı tüketici gruplarına farklı fiyatlardan sattığı üçüncü derece fiyat farklılaştırması türü.
1766dar anlamda para1. Paranın yalnızca bir değişim aracı olarak kullanıldığı varsayımı altında mal para, saymaca para ve itibari paradan oluşan, para ikamelerini kapsamayan para. 2. bk. 1. M0 2. M1
1767dar anlamda para arzıbk. 1. M0 2. M1
1768dar aralıkta dalgalanmaDöviz kurlarının para yetkesince belirlenen oranın yüzde bir altında veya üstünde dalgalanmasına izin verildiği kur bandı sistemi.
1769dar vergi mükellefibk. dar vergi yükümlüsü
1770dar vergi mükellefiyetibk. dar vergi yükümlülüğü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir