İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1861değişim aralığıbk. değer aralığı
1862değişim değeriNeoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasındaki değişim oranı.
1863değişim ekonomisibk. piyasa ekonomisi
1864değişir faizli tahvilbk. dalgalı faizli tahvil
1865değişir maliyetbk. değişken maliyetler
1866değişken1. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği. 2. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem. 3. Değişik değerler alabilen (nicelik). 4. Ağırlık, boy, zihin yeteneği gibi bireyden bireye değişen öğe ve etmenler ile ol
1867değişken faizbk. değişken faiz oranı
1868değişken faiz oranıbk. dalgalı faiz oranı
1869değişken faizli tahvilbk. dalgalı faizli tahvil
1870değişken fiyatlandırmaMaliyet ya da tüketici istemindeki değişmelere göre satıcıya, fiyat farklılaştırma olanağı sağlayan bir fiyatlandırma yöntemi. krş. fiyat farklılaştırması
1871değişken giderbk. değişken maliyetler
1872değişken girdiÜretim için gerekli olan ve kullanılan miktarı üretilen malın miktarı ile aynı yönde değişen girdi.
1873değişken gümrük vergileriDışalımı yapılan malın değerine göre oranı değişebilen ve böylece yerli ürün fiyatları ile dışalım ürün fiyatlarının dengede kalmasına olanak veren tarife.
1874değişken kur sistemibk. esnek kur sistemi
1875değişken maliyetlerFirmanın üretim sürecinde kullandığı değişir girdiler dolayısıyla katlandığı ve üretim miktarına bağlı olarak aynı yönde değişen maliyet. krş. sabit maliyetler
1876değişken sermayeMarksist yaklaşımda, sermayenin üretim sürecine emek biçiminde giren ve bu süreçte kendi öz değerine eşit ve ek bir değer (artık değer) yaratan bölümü. krş. değişmeyen sermaye
1877değişken tarifeOlağanüstü durumlarda gümrük vergilerini artırma veya düşürme yetkisinin kamu otoritesine bırakıldığı gümrük tarifesi.
1878değişmeyen sermaye1. bk. sabit sermaye 2. Marksist yaklaşımda, üretim sürecine kendi değerinin ötesinde ek bir değer katmayan hammadde, yarı mamul, iş gereçleri gibi sermayenin üretim araçları biçimindeki bölümü. krş. değişken sermaye
1879değişmez maliyetbk. sabit maliyetler
1880değiştirilebilirlik kuramıBankacılıkta likidite sorununun belli oranda likiditesi yüksek varlıklar satın alınarak çözülebileceğine ilişkin kuram.
1881değiştirilebilirlik teorisibk. değiştirilebilirlik kuramı
1882değiştirilemez mallarAyıplı ya da sezon sonu olup da, satın alındıktan sonra geri verilme veya değiştirilme olanağı bulunmayan mallar.
1883dekarbk. dönüm
1884dekont1. Çekilen veya yatırılan para karşılığında bankanın verdiği belge. 2. Kapatılan bir hesaptan yapılan indirim. 3. Bir hesabın denkleştirme işlemleri yapıldıktan sonra borçlu tarafın alacaklıya ödeyeceği tutar.
1885delphi tekniğibk. grup tahmin yöntemi
1886delphi yöntemibk. grup tahmin yöntemi
1887demet fiyatıBirden çok mal ve hizmetin birlikte satışa sunulduğu tek fiyat.
1888Deming ödülüKaliteli mallar üreten sanayi firmalarına verilen ve adını 1950'li yıllarda Japonya'da kalite sistemleri üzerine çalışmalar yapan W. Edwards Deming'den alan ödül.
1889demirbaşKamu veya özel işletmelerde kayıtlı olarak kullanılan ve görev değişimi sırasında bir görevliden diğerine aktarılan dayanıklı eşya. krş. sermaye malları
1890demiryolunda teslimbk. FOR

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir