İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1921denize çıkışı olmayan ülkelerDenize çıkışının olmadığı ya da sınırlı olduğu için dünya ticaret yollarından uzakta bulunan ve yüksek taşıma maliyetleri yüzünden sosyo-iktisadi kalkınmalarını gerçekleştiremeyen ülkeler.
1922denizüstü gümrük işlemleribk. supalan
1923denk bütçeBütçenin gelirleri ile giderlerinin eşit olması. krş. bütçe açığı, bütçe fazlası
1924denk bütçe çarpanıbk. denk bütçe çoğaltanı
1925denk bütçe çoğaltanıGelir harcama modelinde, hükümet harcamalarının vergilerle karşılandığı varsayımı altında reel gayrisafî yurtiçi hasılada oluşacak değişmenin büyüklüğünü belirleyen katsayı.
1926denkleştirici işlemler1. Ödemeler bilançosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, çizgi üstü işlemler 2. Yatırım-tasarruf eşitliğini kurma amacına yönelik kısa veya uzun vadeli krediler.
1927denkleştirici kalemlerbk. denkleştirici işlemler
1928denkleştirme politikalarıSabit kur sisteminde ödemeler bilançosunun çizgi üstü işlemlerinde ortaya çıkan bir açık veya fazlanın giderilmesi için hükümetce uygulanan harcama değiştirici ve harcama kaydırıcı politikalar. krş. harcama kaydırıcı politikalar, harcama değiştirici polit
1929depasmanbk. kredili hesap
1930depobk. yardımcı bellek
1931depo belgesiSahibi tarafından bir depo kuruluşuna emanet edilen, belli bir tutardaki taşınır değere sahiplik hakkı veren, dolaşım yeteneği olan belgeler. krş. sponsorlu depo belgesi, sponsorsuz depo belgesi
1932depo edilen menkul kıymet sertifikalarıbk. depo belgesi
1933depo hesabıDışalımcı ile dışsatımcının birbirlerine karşılıklı akreditif açmaları durumunda dışsatımcının bankasında oluşan hesap. krş. karşılıklı akreditif
1934depo sertifikasıbk. depo belgesi
1935depodan depoya koşuluSigortaya konu olan bir malın ilk depodan en son varacağı depoya kadar taşınmasında sigorta hükümlerinin geçerli olacağını gösteren sigorta poliçesindeki bağlayıcı özel koşul.
1936depodan depoya şartıbk. depodan depoya koşulu
1937depolamaMalın tüketici veya bir başka üreticiye ulaşmasına kadar üretici firmada bulundurulması, depoya yerleştirilmesi ve korunması süreci.
1938depresyonbk. çöküntü
1939DEQDenizyolu taşımacılığında malın dışsatımcı tarafından dışalımcıya adı belirtilen varış limanında gümrük vergileri ödenmiş olarak yapılan teslim biçimi ve buna dayalı fiyat. krş. FOQ
1940derebeyiOrtaçağda derebeylik sisteminde üzerinde yaşayan insanlarla birlikte toprağın sahibi olan, şatolarda oturan, silahlı askerler besleyen asilzade. krş. derebeylik
1941derebeylikÜzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi
1942derecelendirmeŞirketlerin, taşınır değerlerinin ticari riskine, ülkelerin de siyasi risklerine göre güvenilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenip sıralanması.
1943derecelendirme kuruluşuŞirketlerin, taşınır değerlerin ödenmeme (ticari) riskine göre ülkelerin de siyasi risklere göre güvenilirliğini belirleyip sıralayarak piyasaya bilgi sağlayan şirketler. krş. siyasi risk
1944deregülasyonbk. kuralsızlaştırma
1945dersaadet tahvilat borsasıOsmanlı İmparatorluğunda, devlet tahvilleri, Düyun-u Umumiye senetleri İstanbul, Selanik, Beyrut'ta kurulu yabancı şirketlerin taşınır değerleri ile Panama ve Süveyş Kanalı tahvillerinin alınıp satıldığı, Fransız borsa sistemi örnek alınarak 1866 yılında
1946DESDenizyolu taşımacılığında malın dışsatımcı tarafından dışalımcıya adı belirtilen varış limanında gemi bordasında, gümrük vergileri ödenmemiş olarak yapılan teslim biçimi.
1947desantralizasyonbk. yerelleştirme
1948DESİYABbk. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası
1949destek düzeyiBorsada, belli bir süre içinde fiyatlardaki aşağı doğru düşme eğiliminin yoğun alımlarla durdurulduğu fiyat düzeyi.
1950destek grevibk. dayanışmacı işbırakımı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir