İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2221DİBSbk. devlet iç borçlanma senetleri
2222DİEbk. Türkiye İstatistik Kurumu
2223diferansiyel rantbk. farklılık rantı
2224dikey birleşmeAramalı üreten firma ile bu aramalını kullanarak sonul mal üreten firmanın birleşmesi. krş. yatay birleşme
2225dikey bütünleşmebk. dikey birleşme
2226dikey emek akışkanlığıİşçilerin eğitim düzeyi ve kazandıkları beceriye göre ortaya çıkan mesleki işgücü hareketi.
2227dikey işgücü akışkanlığıbk. dikey emek akışkanlığı
2228dikey mal farklılaştırmasıFiyatları aynı olduğu halde malların kalite yönünden farklılaştırılması. krş. yatay mal farklılaştırması
2229dikey pazarlama sistemiÜretici ve aracıların, dağıtım kanalının sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak için birlikte hareket ettikleri örgütlenmiş, yapılandırılmış ve birleştirilmiş pazarlama sistemi. krş. sözleşmeli dikey pazarlama sistemi, yönetilen dikey pazarlama sistemi
2230dikotomi(Yun. dichia: ikili temnein: kesmek) İki eşit parçaya ayrılmak üzere büyüme noktasından ikiye bölünerek dallanma.
2231dinamik açık piyasa işlemleriMerkez bankasının parasal tabanı değiştirmeye yönelik yapmış olduğu açık piyasa işlemleri. krş. savunmacı açık piyasa işlemleri
2232dinamik analizbk. dinamik çözümleme
2233dinamik çözümlemeBir değişmenin yönü, niteliği ve büyüklüğünün zaman süreci içinde incelenmesi. krş. statik çözümleme
2234dinamik denge analizibk. devingen denge çözümlemesi
2235dinamik denge çözümlemesibk. devingen denge çözümlemesi
2236dinamik karşılaştırmalı üstünlük kuramıBir ülkenin, başlangıçtaki faktör donanımı ve teknolojik düzeyine bağlı olarak sahip olduğu üretim ve dış ticaretteki karşılaştırmalı üstünlüklerin zaman içinde faktör donanımı ve teknolojik gelişmeyle değişeceğini ileri süren yaklaşım.
2237dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisibk. dinamik karşılaştırmalı üstünlük kuramı
2238dinamik mali analizbk. dinamik mali çözümleme
2239dinamik mali çözümlemeHer hesap dönemine ait tabloların bağımsız olarak incelenmesi ve elde edilen sonuçların önceki dönemlere ait sonuçlarla karşılaştırılması yoluyla yapılan çözümleme.
2240dinarSırbistan-Karadağ, Makedonya, Bahreyn, Ürdün, Irak, Tunus, Libya, Cezayir, Sudan ve Kuveyt'in kullandığı para biriminin adı.
2241dipLambanın, taşıyıcısına takılmasına ve elektrik bağlantısının sağlanmasına yarayan bölümü.
2242direkt kotasyonbk. doğrudan kotasyon
2243direkt maliyetbk. doğrudan maliyet
2244direkt ofsetbk. doğrudan dengeleme
2245direkt rakipbk. doğrudan rakip
2246direkt yabancı sermaye yatırımıbk. doğrudan yabancı sermaye yatırımı
2247direkt yatırımbk. doğrudan yabancı sermaye yatırımı
2248direkt yüklemebk. doğrudan yükleme
2249direnç düzeyibk. direnç noktası
2250direnç noktasıHisse senetleri fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu borsada, fiyat artışlarının kâr amaçlı satışlarla durmasının beklendiği fiyat düzeyi. krş. destek noktası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir