İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2641EIBbk. Avrupa Yatırım Bankası
2642EİÖbk. Ekonomik İşbirliği Örgütü
2643ek artı değerBir malın üretimi için toplumsal olarak gerekli zamanı kısaltan bir yöntem değişikliğinin, bu yöntemi uygulamaya koyan kapitaliste bireysel olarak sağladığı ek kazanç.
2644ek bütçeBütçe başlangıç ödeneğinin yetersiz kaldığı durumlarda yasayla ödenek sağlayan bütçe.
2645ek çalışan etkisiHanehalkından birinin işsiz kalması yüzünden hanehalkının diğer bireylerinin emek sunumunu artırmaları.
2646ek çalışan hipotezibk. ek çalışan önsavı
2647ek çalışan önsavıİktisadi dalgalanmaların daralma evresinde, hanehalkının reel gelir düzeyini korumak ve sürdürmek amacıyla ailedeki çalışmayan diğer bireylerin de işgücüne katılacakları varsayımına dayanan ve iktisadi çevrime işgücüne katılım oranı arasında ters yönlü bi
2648ek dışalım vergisiDış ticaret açığını kapatmak ve döviz kuruna istikrar kazandırmak amacıyla dışalıma konulan ek vergi.
2649ek faizbk. fark 2
2650ek finansman kolaylığıÖdemeler bilançosu büyük ölçüde açık veren ülkelere, bir istikrar programı çerçevesinde, üç yıla kadar vadeli kredi sağlamak amacıyla 1979 yılında IMF bünyesinde oluşturulmuş fon.
2651ek gayrimenkul vergisi5 Nisan Kararları çerçevesinde Emlak Vergisi Kanununda belirtilen bina ve arsaların emlak vergisi matrahları üzerinden alınan bir tür servet vergisi.
2652ek işçi hipotezibk. ek çalışan önsavı
2653ek ithalat vergisibk. ek dışalım vergisi
2654ek kağıtbk. ciro kâğıdı
2655ek kârİstemin veya maliyetin beklenmedik biçimde arttığı bir durumda maliyet artı kâr payından oluşan satış fiyatında ortaya çıkan ek artış.
2656ek kâr payıBir anonim şirketin normal olarak dağıttığı kârlara ilave olarak dağıtılan kâr.
2657ek maliyetbk. marjinal maliyet
2658ek motorlu taşıt vergisi5 Nisan Kararları çerçevesinde Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa tabi olup yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanların dışındakiler ile ticari işletmeye dahil olan (taşımacılık hizmetlerinde kullanılmayanlar da dahil) ve değeri beş yüz milyon lirayı geçe
2659ek ödemeMaaş ve ücretlere eklenen ikramiye, prim, fazla mesai, kasa tazminatı gibi ödemeler.
2660ek ödenekBütçe başlangıç ödeneğinin yetersiz kaldığı durumlarda bütçe içinden ya da ek bütçe yasasıyla sağlanan ödenek.
2661ek rezerv kolaylığıUluslararası Para Fonu'na üye bir ülkenin ulusal parasının yoğun spekülatif baskı altına girmesi durumunda kullanılmak üzere 1997 yılında oluşturulmuş bir yıla kadar vadeli fon.
2662ek tahakkukGümrük vergisi ve resimlerinin eksik alınması durumunda, gümrük mevzuatı uyarınca alımın gerçekleştiği tarihten itibaren üç yıl içinde dışalımı yapan kişilerin ödemesi gereken tutar.
2663ek taşıt alım vergisiOtomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı, minibüs gibi taşıtların fatura veya benzeri belgelerle ilk edinimi ile dışalımı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere, katma değer vergisi matrahı üzerinden alınan vergi.
2664ek temettübk. ek kâr payı
2665ek ücretYasa ya da sözleşmeden kaynaklanan ve işveren tarafından işçinin ücretine yapılan her türlü ek ödeme.
2666ek vergi1. Bir vergiye ek olarak alınan vergi. 2. Türkiye'de 1995 yılından itibaren belli dönemlerde, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla uygulanmaya başlanan ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, şaraplar, ispirto, oyun kağıtları ve röntgen filmleri üzerinden ek o
2667ekonometriİktisadi olaylar arasındaki ilişkileri matematiksel fonksiyonlara dönüştürerek istatistik yöntemleriyle tahmin ve değerlendirme yapan iktisat, matematik ve istatistiğin bileşiminden oluşan bilim dalı.
2668ekonometrik modelİktisadi olaylar arasındaki olası ilişkilerin bir veya birden çok denklemle ifade edilmesi.
2669ekonomiBir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleştirildiği sistem. krş. bölgesel ekonomi, dünya ekonomisi, ulusal ekonomi
2670ekonomi çapında istihdam çarpanıbk. işlendirme çoğaltanı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir