İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2756eksi içsel ölçek ekonomileriÜreticinin üretim hacmindeki değişmeye bağlı olarak, verimliliğin düşmesine ve maliyetlerin artmasına yol açan etkiler. krş. eksi dışsal tasarruflar
2757eksi nakit akışıGelirin harcamaları aştığı durum.
2758eksi tasarrufCari gelirden daha fazla harcama yapılması.
2759eksi yatırımYenileme yatırımının sermaye stokundaki eskime ve aşınma değerinden daha küçük olması durumu.
2760eksik belgelerle beyanGerekli diğer belgeler olmaksızın yalnızca Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen belgelerin eklenmesiyle basitleştirilmiş usûlde yapılan bir beyan biçimi.
2731ekonomik sermayebk. fiziki sermaye
2732ekonomik sipariş miktarıbk. iktisadi sipariş miktarı modeli
2733ekonomik sistembk. iktisadi sistem
2734ekonomik tabanbk. iktisadi taban
2735ekonomik tablobk. iktisadi tablo
2736ekonomik tahminbk. iktisadi kestirim
2737ekonomik teşviklerbk. iktisadi teşvikler
2738ekonomik ufukbk. iktisadi ufuk
2739ekonomik ulusçulukbk. iktisadi ulusçuluk
2740ekonomik ve parasal birlikbk. iktisadi birlik
2741Ekonomik ve Sosyal Komitebk. İktisadi ve Sosyal Komite
2742ekonomik ve toplumsal eşitlikbk. iktisadi ve toplumsal eşitlik
2743ekonomik yaptırımbk. iktisadi yaptırım
2744Ekonomik Yardımlaşma Konseyibk. Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi
2745ekonomik yasalarbk. iktisadi yasalar
2746ekonomik yoğunlaşmabk. yoğunlaşma
2747ekonominin genel dengesibk. ekonomide genel denge
2748ekonomistbk. iktisatçı
2749ekonomizm1. bk. iktisadi belirlenimcilik 2. İşçi sınıfının sendikal mücadelesinin yalnızca iktisadi bir mücadele olduğu, siyasi ve sosyal yanının bulunmadığı yönünde ileri sürülen görüşe bir kısım Marksist düşünürlerin verdikleri isim.
2750eksersiz usulübk. bütçe yineleme yöntemi
2751eksi alan ekonomileriBirden fazla çıktının birlikte üretilme maliyetinin, her çıktının ayrı ayrı üretilmesi durumunda karşılaşılacak olası maliyetlerin toplamından büyük olması. krş. alan ekonomileri
2752eksi dışsal ölçek ekonomileriÜreticilerin kendi dışından kaynaklanan, verimliliğin azalmasına ve maliyetlerinin artmasına yol açan etkiler. krş. eksi dışsal tasarruflar 2
2753eksi dışsal tasarruflar1. Tüketicilerin kendi dışından kaynaklanan ve gönençlerinin azalmasına yol açan etkiler. 2. bk. eksi dışsal ölçek ekonomileri
2754eksi faiz oranıEnflasyon oranının altında belirlenen ve reel getirisi negatif olan faiz oranı.
2755eksi gelir vergisiDevletin belirli bir gelir düzeyinin altında gelire sahip kişilere, geliri ile orantılı biçimde yaptığı parasal yardım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir